Dacă PCC nu va pune piedici în justiție, în toamnă vor reporni toate capacitățile de la Arpechim

10 Aug 2011

INVESTIȚII. Potrivit ultimelor estimări și declarații ale conducerii SC Oltchim SA, dacă societatea condusă de securistul polonez Wojciech Zaremba, Petro Carbo Chem SE, nu va pune piedici în justiție, în toamna acestui an vor reporni toate instalațiile de pe platforma Arpechim Pitești. "Pentru funcționarea integrată este necesară contractarea unor finanțări care să asigure necesarul de capital de lucru pentru o perioadă de două luni. Necesarul de capital de lucru pentru o lună de funcționare de 75 milioane de euro este calculat atât pentru platforma de la Râmnicu Vâlcea, cât și pentru cea de la Pitești și este mai mare decât estimarea de anul trecut, deoarece s-a avut în vedere creșterea prețurilor la energie electrică și gaze naturale, unele din principalele materii prime ale societății", a declarat, pentru Ziarul Financiar, Constantin Roibu, directorul general al SC Oltchim SA.

Directorul general al OLTCHIM a precizat că firma are nevoie inițial de 150 milioane de euro pentru capital de lucru, pentru că pe parcurs sumele rulate se reîntorc în societate după vânzarea produselor și reluarea ciclului de fabricație. "Dacă PCC SE nu va contesta în instanță hotărârea adunării generale a acționarilor pentru angajarea creditului, estimăm pornirea la capacitate a instalațiilor în luna octombrie 2011", mai spune Roibu. Grupul nemțesc PCC SE este principalul acționar minoritar al SC Oltchim SA și s-a declarat împotriva repornirii instalațiilor din secția de petrochimie din cadrul Arpechim pe motiv că instalațiile sunt într-o stare avansată de deteriorare. Ei consideră totodată că funcționarea integrată a SC Oltchim SA cu petrochimia Arpechim ar cauza pierderi și mai mari combinatului, în condițiile în care rafinăria Arpechim se afla de mai mulți ani pe pierdere înainte de a fi închisă de Petrom. De cealaltă parte, Constantin Roibu, care conduce combinatul chimic de peste 20 de ani, crede că poate să readucă activitatea pe profit. "Profitul din activitatea de exploatare și implicit economia care se va realiza ca urmare a funcționării integrate la capacitate a SC Oltchim SA este de peste 60 milioane de euro", declară Roibu. După decizia Petrom de închidere definitivă a rafinăriei Arpechim în luna martie a acestui an, statul s-a arătat interesat de preluarea și redeschiderea rafinăriei prin intermediul SC Oltchim SA care ar putea produce în cadrul combinatului benzina nafta necesară procesului de producție. Până în acest moment, statul și Petrom nu au ajuns la un acord în această privință, însă între timp SC Oltchim SA a cumpărat mai multe active de la Petrom care aparțineau rafinăriei de la Pitești. Conducerea SC Oltchim SA spune că Linde Gaz intenționează să construiască o fabrică de oxigen azot în incinta combinatului și că până la finalizarea investiției compania va utiliza oxigen și azot din fabrica veche existentă pe platforma de la Pitești. Pentru a-și asigura capitalul de lucru, Oltchim va contracta credite de 150 milioane euro SC Oltchim SA intenționează să contracteze credite în sumă totală de 150 milioane de euro, pentru capital de lucru necesar funcționării la capacitate a întreprinderii. SC Oltchim SA a finalizat încă de la sfârșitul anului trecut revizia și reparațiile instalațiilor din cadrul activității de petrochimie de la Pitești dar lipsa finanțărilor necesare pentru capital de lucru face imposibilă repornirea principalelor instalații (de piroliză, de polietilenă și de etilenoxid) din cadrul acestei activități. "Datorită nepornirii principalelor instalații din cadrul activității de petrochimie, SC Oltchim SA funcționează în continuare redus, înregistrând pierderi și o lipsă de lichidități pentru plata la scadență a datoriilor. Toate studiile tehnico-economice realizate de către firme de renume în domeniul pieței de produse chimice și petrochimice (Roland Berger, Nexant, Raiffeisen Investment) au demonstrat că în condiții de funcționare la capacitate a SC Oltchim SA integrat cu activitatea de petrochimie de la Pitești, societatea înregistrează profit pe total activitate și are capacitatea de a-și achita integral și la scadență toate datoriile. În condiții de funcționare integrată, SC Oltchim SA va înregistra următoarele rezultate anuale: cifră de afaceri - 924 milioane de euro, rezultat din exploatare - 61,3 milioane de euro, rezultat pe total activitate - 19,5 milioane de euro. Datorită faptului că SC Oltchim SA funcționează redus și înregistrează pierderi, societatea nu mai beneficiază de facilitatea de plată la termen a debitelor sale către principalii furnizori, astfel încât pentru funcționarea integrată este imperios necesară contractarea unor finanțări care să asigure necesarul de capital de lucru pentru o perioadă de două luni, care să acopere integral ciclul aprovizonare - producție - desfacere - încasare, estimat la 60 de zile. Necesarul de capital circulant pentru o lună de funcționare integrată este de circa 75 milioane de euro, format din: materii prime - 51,73 milioane de euro, utilități - 16,7 milioane de euro, cheltuieli cu personalul - 3,2 milioane de euro, alte cheltuieli (mentenanță, administrative și desfacere) - 3,3 milioane de euro. Pentru a acoperi necesarul de capital circulant pentru două luni de funcționare integrată este imperios necesar ca SC Oltchim SA să contracteze credite pentru capital de lucru în sumă de 150 milioane de euro necesare pentru achiziționarea de materii prime, plata utilităților, salariilor și a celorlalte cheltuieli de operare. Această nevoie financiară se referă la întreaga activitate a societății, respectiv combinatul chimic de la Râmnicu Vâlcea și unitatea de petrochimie de la Pitești. Finanțările în sumă de 150 milioane de euro vor fi garantate cu active proprietatea SC Oltchim SA (terenuri, construcții, echipamente tehnologice, alte mijloace fixe) libere de sarcini, atât de la combinatul chimic de la Râmnicu Vâlcea cât și din activitatea de petrochimie de la Pitești, precum și cu cesiuni de contracte comerciale", mai spune Constantin Roibu, directorul general de la SC Oltchim SA. Începând cu 19 mai 2011, s-au pus în funcțiune rampele de descărcare materii prime și sistemul de faclă din cadrul Complexului Petrochimic Pitești. Aceste rampe, împreună cu depozitele aferente, vor deservi noua instalație de separare Propan-Propilenă. Această instalație va produce 56.000 tone pe an materii prime-propilenă și propan. 100 milioane euro pentru finanțarea investițiilor demarate La sfârșitul acestei luni, va avea loc o importantă ședință a acționarilor de la SC Oltchim SA, ședință în care se va supune aprobării propunerea de contractare a unor finanțări în sumă de 100 milioane de euro necesară investițiilor demarate cât și pentru finanțarea investițiilor care trebuie efectuate în continuare, atât în activitatea de petrochimie cât și a celor de pe platforma de la Râmnicu Vâlcea. În ceea ce privește necesitatea contractării de către SC Oltchim SA a acestei finanțări, conducerea întreprinderii spune că pentru a finanța investițiile realizate în cadrul activității de petrochimie de la Pitești dar și de la combinatul chimic, SC Oltchim SA trebuie neapărat să contracteze acest împrumut. Perioada de finanțare va fi de 8 ani, cu o perioadă de grație de doi ani. Creditul în sumă de 100 milioane de euro va fi utilizat astfel: 40 milioane de euro pentru investițiile demarate; 12,5 milioane de euro pentru plata furnizorilor care au efectuat lucrări în cadrul reviziei generale din cadrul activității de petrochimie de la Pitești; 47,5 milioane de euro pentru investițiile care trebuie finalizate într-un termen scurt. "SC Oltchim SA a cheltuit pentru achiziționarea activității de petrochimie de la Pitești, revizia instalațiilor și modernizările efectuate în cadrul acestei activități până în 31 mai 2011, suma de 52 milioane euro, din care: valoare achiziție activitate de petrochimie - 10,8 milioane de euro; lucrări de revizie capitală pentru instalațiile achiziționate - 34,7 milioane de euro; modernizări - 6,55 milioane de euro. În prezent, SC Oltchim SA mai are de achitat la furnizorii care au efectuat lucrări în cadrul reviziei generale din cadrul activității de petrochimie suma de 12,5 milioane de euro. În cadrul combinatului chimic de la Râmnicu Vâlcea și în cadrul unității de petrochimie de la Pitești, mai sunt de efectuat o serie de investiții care trebuie finalizate într-un termen cât mai scurt posibil, în valoare totală de 47,5 milioane de euro, respectiv: finalizare lucrări de mărire capacitate instalații polioli (flexibili plus grefați), de la 109.000 tone/an, la 175.000 tone/an; efectuare investiție pentru creșterea capacității de polioli rigizi și aminici, de la 18.000 tone/an, la 32.000 tone/an; modernizare și mărire capacitate la Instalația propenoxid, de la 110.000 tone/an la 160.000 tone/an, inclusiv stație de epurare; achiziție și punere în funcțiune cold-box; achiziție catalizator instalație etilenoxid și aromate; remembranare Electroliză IV; finalizare lucrări sfere clorură de vinil și reactoare polimerizare; investiții minime de mediu pe termen scurt. Creditul va fi garantat în principal cu investițiile efectuate din aceste finanțări", precizează Constantin Roibu, directorul general de la SC Oltchim SA. Unitatea Arpechim, pusă în funcțiune în 1966, a fost gândită ca un complex petrochimic care urma să funcționeze alături de SC Oltchim SA, aceste două platforme industriale fiind conectate prin conducte de transport al materiilor prime, precum și printr-o puternică infrastructură care asigură schimbul de produse între cele două unități. În data de 24 martie 2011, OMV Petrom a comunicat decizia de oprire definitivă a rafinăriei Arpechim, eveniment ce ar putea avea un impact negativ asupra activității SC Oltchim SA, prin neasigurarea materiilor prime necesare instalațiilor din petrochimie. Oltchim a obținut în instanță suspendarea amenzii primite de la ANPM "În data de 21 iulie 2010, SC Oltchim SA a întocmit și publicat un raport curent, prin care a adus la cunoștința tuturor acționarilor amenda în valoare de 14,34 milioane de euro, primită din partea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, pentru nerestituirea la timp a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru anul de conformare 2009. Conducerea societății a considerat ca ilegală aplicarea acestei sancțiuni și a demarat procedurile legale de contestare și anulare a amenzii. De la data publicării raportului curent menționat mai sus și până în prezent nu au intervenit elemente noi care să constituie obiectul întocmirii și publicării de rapoarte curente. Împotriva deciziei de impunere emisă de Agenția Fondului de Mediu s-au efectuat actele premergătoare contestării și suspendării acesteia, la acest moment obținându-se de către SC Oltchim SA suspendarea actului administrativ până la judecarea cauzei pe fond. SC Oltchim SA urmează să formuleze cerere în instanță privind anularea deciziei de impunere (amenda în sumă de 14,34 milioane de euro), în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar stadiul litigiului va fi adus la cunoștința acționarilor, investitorilor și instituțiilor pieței de capital după fiecare termen de judecată", se arată într-un recent comunicat de presă al conducerii SC Oltchim SA. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, 12 companii din România printre care și SC Oltchim SA, trebuie să plătească penalizări pentru 213.147 de certificate pe care nu le-au returnat în termenul legal. La prețul de 100 euro pe tona de dioxid de carbon, stabilit în legislația europeană în domeniu, toate companiile enumerate trebuie să plătească penalizări în valoare totală de 21,3 milioane euro, din care 14,3 milioane euro este aportul SC Oltchim SA. Prin planul național de alocare a certificatelor de emisii, fiecare companie primește anual un număr de tone de emisii poluante pe care le poate lansa în atmosferă, pentru care primește certificate. Companiile sunt obligate ca până în data de 30 aprilie a fiecărui an să restituie Registrului Național al Emisiilor de Gaze cu efect de seră un număr de certificate egal cu cantitatea totală de emisii provenite de la instalația respectivă în anul calendaristic anterior. Astfel, în perioada 2008-2012, aproximativ 300 de instalații din România au dreptul să emită un total de 379,7 milioane tone de emisii de gaze cu efect de seră, respectiv 75,9 milioane tone anual. Implementarea Standardului ISO 14001 pentru realizarea unui cadru adecvat de echilibrare a interesului economic și a celui ecologic constituie un obiectiv prioritar pentru managementul promovat în cadrul SC Oltchim SA. RAUL POP

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Redactia

Telefoane:
+40 250 735 511
+40 350 806 801
Email:
voceavalcii@yahoo.com
redactia@voceavalcii.ro

Editorial

13
Feb2020
Distrugerea României

Distrugerea României

Written byRomeo POPESCU

Cei care conduc destinele românești după 1989 pot fi  considerați trădători de țară. După asasinarea Ceaușeștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. Cum altfel explicați distrugerea sistematică a economiei, din ordinul și cu supervizarea celor...

Opinii

11
Iun2020
Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Written byMagda POPESCU

Țineți minte cinci cuvinte: Buican vrea să fie președinte! Cine subestimează capacitatea politică a lui Cristian Buican face o greșeală imensă. Omul este un adevărat animal politic care știe ce vrea, dar și mai mult, știe și cum poate obține...