Primarul comunei Voineasa, Gheorghe Dobrin, a fost amendat cu 5 mii lei

03 Aug 2011

NEREGULI. Un raport de control al Prefecturii scoate la iveală faptul că Primăria Voineasa nu este deloc bine organizată, fiind descoperite o serie de sincope în actul administrativ, deloc de neglijat. Aşadar, a fost verificată valabilitatea PUG-urilor şi RLU-urilor, încadrarea cu personal corespunzător a structurilor de specialitate din cadrul  primăriilor. De asemenea, s-a verificat, prin sondaj, respectarea legislaţiei în domeniul autorizării executării construcţiilor.

S-a constatat că  avizele care au stat la baza aprobării PUG-urilor conţin aspecte neclare care sunt pe lângă lege şi care trebuie remediate cât mai repede cu putinţă.  În ceea ce priveşte existenţa şi încadrarea cu personal corespunzător a structurilor de specialitate, s-a ajuns la concluzia că în cadrul Primăriei Voineasa nu sunt constituite structuri de specialitate conform prevederilor legale. Pentrtu redactarea şi emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire nu a fost desemnată nicio persoană, până la data aprobării Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Voineasa şi a serviciilor subordonate. Activitatea a fost asigurată de viceprimar, fără însă a avea desemnată această atribuţie. „Referitor la modul în care se desfăşoară controlul propriu privind disciplina în urbanism, se constată că această activitate obligatorie nu a fost organizată şi nu s-a desfăşurat în baza unui program, în mod sistematic. De asemenea, la control au fost prezentate documente încheiate ca urmare a desfăşurării controlului propriu, cum ar fi procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 817 din 18.02.2010, pentru sancţionarea unui investitor, care executa fără autorizaţie de construire lucrări de intervenţie la construcţia existentă cu destinaţia restaurant. În ceea ce priveşte respectarea legislaţiei în domeniul autorizării construcţiilor, au fost alese prin sondaj 20 de obiective de construcţii, verificându-se dacă sunt sau nu autorizate, legalitatea emiterii autorizaţiilor de construire (AC), precum şi respectarea în execuţie a prevederilor acestora, constatându-se unele abateri de la prevederile legislative. Registrele pentru evidenţa AC/AD emise, respectiv CU emise, nu sunt completate cu    toate   datele prevăzute în rubrici, astfel că în mod frecvent nu este consemnat anunţul începerii lucrărilor şi nici cel de terminare al acestora (inclusiv numărul chitanţei doveditoare a plăţii pentru regularizarea taxelor conform legislaţiei)”, aflăm din raportul menţionat.

Amenda

În plus, au fost verificate şi certificatele de urbanism, constatându-se că,  în mod frecvent,  nu s-au consemnat niciuna din prevederile PUG și RLU, privind restricțiile urbanistice, regim de înălțime maxim, aliniament, retrageri sau coeficienţii urbanistici, astfel că nu se poate şti dacă la emiterea autorizaţiilor emise au fost respectate sau nu prevederile documentaţiilor de urbanism. „În cadrul documentațiilor verificate, s-a constatat că în mod frecvent actul de proprietate nu este în formă autentică (copie notarială), contrar prevederilor legale.  În mod constant s-a constatat că prin certificatele de urbanism nu se precizează modul de asigurare al utilităților la construcții, astfel încât au fost autorizate diverse clădiri, inclusiv pensiuni în zone unde nu există rețea de canalizare, fără însă să fie autorizat și sistemul de evacuare a apelor uzate (implicit amplasarea acestuia cu avizul Direcției de Sănătate Publică). (…)  Pentru cele 20 de obiective verificate, cuprinse în această notă de control, Primăria comunei Voineasa va dispune intrarea în legalitate pentru fiecare în parte, în funcție de situația din teren, prin demolare sau obţinerea unei AC cu modificare. Primăria va anunţa investitorii, va efectua controale şi prin procesele verbale de sancţionare/pv de control va dispune măsurile legale. La toate construcțiile la care primăria va efectua controale, se va verifica în mod obligatoriu și amplasarea în teren privind respectarea retragerilor față de limita de proprietate, atât cele prevăzute în documentația anexă la AC cât și cele prevăzute în RLU, precum și respectarea înălțimii la coamă”, se mai spune în document.

Pentru neregulile constatate, primarul comunei Voineasa, Gheorghe Dobrin, a primit o amendă în valoare de 5.000 lei, pentru emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conțin lista cuprinzând avizele și acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investiții, conform legislaţiei în vigoare.

OLIVIA PÎRVU-CÎRCIU

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Redactia

Telefoane:
+40 250 735 511
+40 350 806 801
Email:
voceavalcii@yahoo.com
redactia@voceavalcii.ro


Cautimasina.ro

Editorial

13
Feb2020
Distrugerea României

Distrugerea României

Written byRomeo POPESCU

Cei care conduc destinele românești după 1989 pot fi  considerați trădători de țară. După asasinarea Ceaușeștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. Cum altfel explicați distrugerea sistematică a economiei, din ordinul și cu supervizarea celor...

Opinii

11
Iun2020
Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Written byMagda POPESCU

Țineți minte cinci cuvinte: Buican vrea să fie președinte! Cine subestimează capacitatea politică a lui Cristian Buican face o greșeală imensă. Omul este un adevărat animal politic care știe ce vrea, dar și mai mult, știe și cum poate obține...