ITM Vâlcea: În octombrie, s-au înregistrat două accident cu incapacitate temporară de muncă și unul mortal. 22 de persoane găsite lucrând "la negru"

În luna octombrie 2020 Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat 97 controale, fiind dispuse 280 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă.

Au fost aplicate 16 sancţiuni contravenţionale, din care 5 avertismente şi 11 amenzi în valoare de 336.000 lei.

În timpul controalelor au fost identificate 22 persoane primite la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă.

Au fost depuse 2 contracte colective de muncă şi 1 act adiţional la CCM.

Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost :
- neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă
- netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic;
- neîntocmirea foilor colective de prezenţă;
- nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.
- neplata drepturilor salariale ;
- neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă;
- neacordarea repausului săptămânal ;
- neplata orelor suplimentare ;
- neplata orelor de noapte;

În luna octombrie 2020, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat 76 de controale, fiind dispuse 196 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Au fost aplicate 196 sancţiuni contravenţionale, din care, 193 avertismente şi 3 amenzi în valoare de 17.000 lei.

În luna octombrie 2020 au fost înregistrate 2 accidente cu incapacitate temporară de muncă şi 1 accident mortal.

Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:
- asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;
- asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;
- evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;
- elaborarea planului de prevenire şi protecţie ;
- efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;
- dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;
- dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;
-s-a dispus efectuarea corespunzătoare a determinărilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de munca unde noxele depășesc valorile admise.
- asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.

Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Editorial

13
Feb2020
Distrugerea României

Distrugerea României

Written byRomeo POPESCU

Cei care conduc destinele românești după 1989 pot fi  considerați trădători de țară. După asasinarea Ceaușeștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. Cum altfel explicați distrugerea sistematică a economiei, din ordinul și cu supervizarea celor...

Opinii

11
Iun2020
Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Written byMagda POPESCU

Țineți minte cinci cuvinte: Buican vrea să fie președinte! Cine subestimează capacitatea politică a lui Cristian Buican face o greșeală imensă. Omul este un adevărat animal politic care știe ce vrea, dar și mai mult, știe și cum poate obține...