ITM Vâlcea: 7 accidente cu incapacitate temporară de muncă și 15 persoane lucrând „la negru” în luna august

10 Sep 2020

În luna august 2020 Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat 113 controale, fiind dispuse 409 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă.

Au fost aplicate 28 sancţiuni contravenţionale, din care 9 avertismente şi 19 amenzi în valoare de 258.100 lei .

În timpul controalelor au fost identificate 15 persoane primite la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă.

A fost depus 1 contract colectiv de muncă, nu a fost depus nici un act adiţional la contactul colectiv de muncă.

Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost :
- neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă
- netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic;
- neîntocmirea foilor colective de prezenţă;
- nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.
- neplata drepturilor salariale ;
- neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă;
- neacordarea repausului săptămânal ;
- lipsa evidenţei orelor suplimentare
- neplata orelor suplimentare ;
- neplata orelor de noapte;

În luna august 2020, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat 70 controale, fiind dispuse 250 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Au fost aplicate 250 sancţiuni contravenţionale, din care, 249 avertismente şi 1 amenzi în valoare 7.000 lei. În luna august 2020 au fost înregistrate 7 accidente cu incapacitate temporara de munca.
Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:
- evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;
- elaborarea planului de prevenire şi protecţie ;
- efectuarea controlului medical periodic ;
- efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;
- dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;
- dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;
- asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;
- asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;
- s-a dispus efectuarea corespunzatoare a determinarilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de munca unde noxele depasesc valorile admise.
- asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.

Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Editorial

13
Feb2020
Distrugerea României

Distrugerea României

Written byRomeo POPESCU

Cei care conduc destinele românești după 1989 pot fi  considerați trădători de țară. După asasinarea Ceaușeștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. Cum altfel explicați distrugerea sistematică a economiei, din ordinul și cu supervizarea celor...

Opinii

11
Iun2020
Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Written byMagda POPESCU

Țineți minte cinci cuvinte: Buican vrea să fie președinte! Cine subestimează capacitatea politică a lui Cristian Buican face o greșeală imensă. Omul este un adevărat animal politic care știe ce vrea, dar și mai mult, știe și cum poate obține...