Încălzire globală: Un fenomen care ar putea schimba lumea

17 Ian 2020
Stiați ca?
Terra este aproape de un punct critic” din cauza incalzirii globale”?
95% din cea mai veche gheața de mare din Antartic a disparut doar in trei decenii?
300 de milioane de oameniși-ar pierde casele din cauza creșterii nivelului marii?
Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări asupra mediului, cadrului social şi economic. Încălzirea sistemului climatic este fără echivoc, spune Grupul interguvernamental de experţi privind schimbările climatice (IPCC). Observaţiile indică creşteri ale temperaturilor medii globale ale apei şi ale oceanului, o topire extinsă a zăpezii şi gheţii şi creşterea globală medie a nivelului mării. Este foarte probabil ca, în mare parte, încălzirea să poată fi pusă pe seama emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din activităţi umane.
Oceanele, care capteaza 90% din caldurasuplimentaradeterminata de incalzireaglobala, au absorbit in ultimeledouadecenii o cantitateechivalenta cu ceaabsorbitaincepand din 1865 pana in prezent, sustine un studiupublicat in revista "Nature climate change".

Aceastaabsorbțiemasiva de caldura a permispanaacumlimitareaincalziriiatmosferei, insaeaarputeaconstitui o bomba cu ceas care vaperturbaclimașimaimult in viitor.
In acestsensputemridicanivelulvocii, nu nivelulmarii, princampaniile de informareșisensiilizare a comunitații locale șișcolareprivindfolosirearaționala a surselor de energie, special a formelor de energieregenerabila, activițaticuprinse in cadrulproiectului BEACON(Bridging European and Local Climate Action).
Proiectulestefinanţatprinintermediul EUKI (IniţiativaEuropeanăpentruClimă) de cătreMinisterul Federal al GermanieipentruMediu, ConservareaNaturiişi Securitate Nuclearășise derulează pe o perioadă de trei ani (2018-2021) fiindcoordonat la nivelnațional de Asociația ”OrașeEnergieRomânia” (OER). Înproiect sunt implicate 34 de orașe din 6 țărieuropene – Germania, Portugalia, Grecia, Polonia, RepublicaCehășiRomânia (cu 5 municipalități: Alba-Iulia, Buzău, Deva, RâmnicuVâlceașiZalău).
In cadrulproiectului in perioada 3-4 decembrie 2019, la LiceulTehnologicTransilvania din Deva a avut loc o nouaintalnire de proiect, la care a participatși o echipa de la ȘcoalaGimnaziala Anton Pann Rm Valcea, reprezentataprin d-na prof. Andreea DIN, Director adj. d-nul Adrian MATEI profesor de sport și nu in ultimul rand d-naLetițiaMURARUȘ,profesor de biologie, coordonatorulproiectuluiInterjudețean “Sa invațamsatraimfrumos pe Pamant”.
Reuniunea s-a desfasurat in prima zi laLiceulTehnologicTransilvania din Deva undegrupulținta, cadre didacticeșireprezentanți ai comunitații locale, au fostprimiți in mod tradițional cu paineșisare, pe ritm de cantecși dans transilvanean.
A urmat o scurtaprezentare aactivitațilordesfașurate de gazede cu scopuleficientizariiconsumului energetic, o prezentare a Asociației SNRB(Sistemu National de Reciclare a Bateriilor) care se ocupa de implementareaproiectului in Romania, s-afacutturul energetic al școlii, dupa care s-a lansat o dezbatere pe temafolosiriienergieiregenerabile, dezbatereinsoțita de exprimente simple insarelevantepentru a explicaefectul de sera in randuleducabililor.
Programul a continuat cu vizitaunorobiectiveistoricedintre care “CetateaDeva” oimportantafortificaţiemedivala din Transilvaniași“CastelulLupilor”,una dintrecelemaimaiinteresantedestinații din Hunedoara, care reușestesaimbine cu succesistoria, peisajeleimpresionanteșiserviciilememorabile.
Activitateaurmatoare s-a desfașurat la InspectortulȘcolarJudețean Hunedoara, respectiv la Casa Corpului Didactic Hunedoara, undeaavut loc un atelier de lucruprin care s-au stabilitactivitați de diseminare a obiectivelorproiectului in randulaltorinstituții de invațamant precum șimodalitațilegale de revenire la bugetulșcolii a uneisume din economiilefacute la facturilepentruenergie.
Reuniunea a reprezentat un adevaratschimb de bunepracticiintreșcoli din Romania și Europa in ceeacepriveșteconsumuleficient de energiepentruprevenireaschimbarilorclimatice.
“Schimbărileclimaticereprezintăeşeculcelmai mare şi de ceamai mare amploare de pânăacum”.
Dl Nicholas Stern, Şef al Serviciului Economic al GuvernuluiBritanic
şifost economist şef al BănciiMondiale, 2006

A consemnat,
ProfesorLetiția MURARUȘ
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Editorial

13
Feb2020
Distrugerea României

Distrugerea României

Written byRomeo POPESCU

Cei care conduc destinele românești după 1989 pot fi  considerați trădători de țară. După asasinarea Ceaușeștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. Cum altfel explicați distrugerea sistematică a economiei, din ordinul și cu supervizarea celor...

Opinii

11
Iun2020
Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Written byMagda POPESCU

Țineți minte cinci cuvinte: Buican vrea să fie președinte! Cine subestimează capacitatea politică a lui Cristian Buican face o greșeală imensă. Omul este un adevărat animal politic care știe ce vrea, dar și mai mult, știe și cum poate obține...