Implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020 la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia

13 Dec 2019
POR 2014-2020 este un program complex, ce cuprinde 43 de scheme de finanțare sivizează domenii diverse precum infrastructura rutiera, turistica, educațională sau de sănătate, eficienta energetica, sprijin pentru dezvoltarea urbana, investiții pentru dezvoltarea IMM-urilor.
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia gestioneaza POR 2014- 2020 la nivel regional, in calitate de Organism Intermediar,avand ca principale responsabilitățipromovarea finanțărilor disponibile, asistenta tehnica pentru solicitantii de finanțări, evaluarea,contractarea si monitorizarea proiectelor, dar si evaluarea programului si furnizarea de feedback privind implementarea acestuia, in vederea îmbunătățirii activităților viitoare de programare.
Pana la data de 09decembrie 2019, la nivelul regiunii SV Oltenia, din cele 1397 de proiecte, in valoare solicitata de 1,387 miliarde de euro, s-au contractat 551 de proiecte, in valoare de 884,9de milioane de euro fonduri nerambursabile, reprezentând 130% din alocarea regionala.
Autoritatile publice locale au depus un numar foarte mare de proiecte, depășiri semnificative ale alocării regionale înregistrându-se in domenii precum: infrastructura rutiera de importanta regionala- 234%, eficienta energetica pentru clădirile publice-200%, iluminat public- 235%, mobilitate urbana104%,reabilitarea infrastructurii educaționalepentru învățământul obligatoriu-315% si reabilitarea infrastructurii educaționalepentru învățământul profesional si tehnic-263%.
De asemenea, pentru apelul de proiecte din cadrul axei 13 – “Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii”, autoritatile publice locale din orașele mici si mijlocii din regiune, s-au mobilizat exemplar si au întocmit si depus cereri de finanțare pentru proiecte integrate si complexe intr-un termen foarte scurt, înregistrându-se un procent de329% din acoperirea regionala.
Proiectele implementate de beneficiarii privați din regiunea noastră au avut o dinamica foarte buna, astfel, in cadrul apelurilor de proiecte pentru prioritatile 2.1 si 2.2 au fost depuse 695 de aplicații, au fost semnate 277 de contracte, la aceasta data fiind finalizate 163 dintre acestea.
Au fost avizate, plătite si incluse in declarațiile de cheltuieli către Comisia Europeana, cereri de rambursare de aproximativ 65,77 milioane de euro reprezentând doar FEDR, astfel, pana la sfârșitul acestui an se va atinge ținta de absorbție propusa pentru anul 2019 pentru regiunea Sud-Vest Oltenia.
Principalele obiective pentru anul 2020 asumate de ADR SV vizează in primul rând contractarea integrala a fondurilor disponibile, dar si sprijinirea administrației publice locale si a mediului privat in implementarea cu succes a contractelor aflate in derulare, pentru a contribui la atingerea țintei de absorbție a programului.

In vederea pregătirii viitoarei perioade de programare 2021-2027, am acordat o atenție sporita identificării, într-o abordare de tip bottom-up, anevoilor specifice existente la nivel regional si prioritățile strategice de investiții. In acest context am organizat grupuri de lucru in fiecare judet al regiunii in cadrul carora au avut loc dezbateri cu privire la documentele elaborate până in prezent de catre ADR SV Oltenia, respectiv Analiza socio-economica, Analiza SWOTsi au fost formulate propuneri privind prioritatile de finantare din Strategia de dezvoltare si portofoliul de proiecte.

In prag de sărbători, adresămcele mai calde urări cu liniște, bucurie, sănătate si putere de munca tuturor partenerilor si colaboratorilor Agenției pentru Dezvoltare Sud-Vest Oltenia,
alături de alese gânduri de prețuire!

Director General ADR S-V Oltenia,
Marilena BOGHEANU
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Editorial

13
Feb2020
Distrugerea României

Distrugerea României

Written byRomeo POPESCU

Cei care conduc destinele românești după 1989 pot fi  considerați trădători de țară. După asasinarea Ceaușeștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. Cum altfel explicați distrugerea sistematică a economiei, din ordinul și cu supervizarea celor...

Opinii

11
Iun2020
Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Written byMagda POPESCU

Țineți minte cinci cuvinte: Buican vrea să fie președinte! Cine subestimează capacitatea politică a lui Cristian Buican face o greșeală imensă. Omul este un adevărat animal politic care știe ce vrea, dar și mai mult, știe și cum poate obține...