Ziar de opinie și luptă împotriva corupției, crimei organizate, criminalității economico-financiare și abuzurilor.Ziar de opinie și luptă mpotriva corupției, crimei organizate, criminalității economico-financiare și abuzurilor.
"La ce-i bună libertatea cuvântului, daca nu te poți folosi de ea?" 

Deputat Ovidiu Popa: Victorie pentru aleşii locali!

21 Mar 2019
Miercuri, 20 martie 2019, în plenul Camerei Deputaţilor, am votat două legi foarte importante pentru aleşii locali, legi la care s-a muncit foarte mult şi pe care le-am susţinut împreună cu toţi colegii parlamentari PSD de Vâlcea .
Vorbim de 2 proiecte de lege, unul dintre ele face referire la Legea nr. 161 din 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, reexaminată ca urmare a Deciziei CurţiiConstituţionale nr.456 din 4 iulie 2018.
Modificarea are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 161/2003, în sensul corelării cu dispoziţiile legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, în ceea ce priveşte conflictul de interese pentru aleşii locali, precum şi extinderea sferei funcţiilor din domeniul privat pe care le pot exercita aleşii locali. Totodata, se instituie un termen de prescripţie pentru faptele care determină existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate.
Articolul 87 se modifică şi va avea următorul cuprins: “Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii Municipiului Bucureşti pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.
Si la cel de-al doilea proiect de lege la care facem referire, este reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 647 din 16 octombrie 2018.
Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia;
c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri;
d) o altă autoritate din care fac parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.
Fapta aleşilor locali de a încălca legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Magda POPESCU

Autorul acestui material de presă poate fi contactat pe email la adresa magda.popescu@voceavalcii.ro
Urmariți acest autor și pe Google Plus

valoris
Pensiunea Iulia site
Pensiunea Bradul site
uzina mecanica
 
annabella