Primăriţa din Popeşti, PRIMA POZIŢIE pentru ASISTENTUL SOCIAL al anului! Mai puteţi vota până luni

23 Feb 2019
A şasea ediţie a Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţă Socială va avea loc în data de 19 martie 2019, la Ateneul Român. Este un eveniment de tradiţie în mediul social românesc şi de înaltă ţinută care promovează performanţa prin premierea celor mai buni asistenţi sociali şi susţinători ai asistenţei sociale din anul precedent.

Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţă Socială este un proiect iniţiat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România (CNASR) pentru a celebra profesia de asistent social şi pentru a promova şi recunoaşte meritele asistenţilor sociali din România, precum şi pe ale celor care contribuie la promovarea profesiei de asistent social şi la dezvoltarea asistenţei sociale din România.

Evenimentul este organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Asistenţei Sociale, iar Andreea Marin este ambasadorul Excelenţei în Asistenţă Socială.
Anul acesta, cu prima şansă în competiţia pentru asistentul social al anului este primăriţa din localitatea Popeşti, judeţul Vâlcea, Aurora Măgura. Rezultatele parţiale publicate pe siteul www.cnasr.ro arată că în acest moment Aurora Măgura se situează pe prima poziţie. Conform regulamentului, votul on-line se încheie luni, 25 februarie 2019, la ora 00.00.


Nominalizările Sucursalei Teritoriale CNASR Vâlcea la Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţă Socială sunt următoarele:

Premiul asistentul social al anului – Măgură Aurora
Este absoventă a Universităţii din Bucureşti – Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, specialitatea Asistenţă Socială. Un an mai târziu, în 2008, a absolvit în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţamânt masterul „Evaluare şi supervizare în asistenţa socială”.
În perioada februarie 2000-mai 2016 a fost angajată ca asistent social în cadrul Primăriei comunei Popeşti, judeţul Vâlcea, atribuţiile sale vizând identificarea şi soluţionarea problemelor sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în nevoie. În cei 16 ani de activitate a asigurat cu multă dedicare şi profesionalism prevenţia şi intervenţia primară în scopul îmbunătăţirii vieţii celor care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă.
Din iulie 2016 şi până în prezent este primarul comunei Popeşti, motivată de dorinţa de a-şi ajuta şi mai mult semenii prin asigurarea unui management care să dezvolte localitatea. Cunoscând toţi oamenii, de la copii până la vârstnici, cunoaşte şi problemele tuturor, de aceea crede că dacă „ne uneşte interesul comunităţii” nimic nu este imposibil de rezolvat.
Consideră că poziţia de primar pentru o femeie nu este una foarte grea şi, deşi responsabilitatea pe care şi-a asumat-o este solicitantă, sprijină activ şi permanent persoanele pe care le-a desemnat pentru îndeplinirea atribuţiilor din domeniul asistenţei sociale, însoţindu-le la evaluarea reală a cazurilor şi oferindu-le consultanţă pe baza experienţei sale.
Este în continuarea preocupată de asigurarea serviciilor sociale de calitate, flexibile, care să respecte standardele generale din domeniu, de informarea continuă a populaţiei, în general, şi a beneficiarilor, în special, referitor la serviciile şi prestaţiile sociale acordate, de colaborarea cu instituţii publice şi nonguvernamentale cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, de implementarea măsurilor de prevenire a marginalizării, a situaţiilor de risc şi a dependenţei de sistemul de protecţie socială.
A susţinut dezvoltarea unui sistem integrat de servicii sociale cu caracter primar în comuna Popeşti, ţinând cont de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a funcţionalităţii sociale a persoanei în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar. Astfel, de la înfiinţare şi până în prezent, Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Popeşti are un impact pozitiv extrem de puternic asupra comunităţii, contribuind la incluziunea socială a categoriilor vulnerabile, integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilor, creşterea calităţii vieţii beneficiarilor, precum şi asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii. Acesta reuneşte un centru pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie – a cărui misiune este de a asigura servicii de consiliere psihologică victimelor violenţei în familie pentru depăşirea situaţiilor de criză, servicii de informare şi orientare, precum şi servicii de consiliere juridică, cu un centru de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii – a cărui misiune este sprijinirea şi asistarea părinţilor/potenţialilor părinţi pentru a putea face faţă dificultăţilor psihosociale care afectează relaţiile familiale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa şi sprijinirea copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.
În îndeplinirea rolului de avocat pe care îl are un asistent social, s-a adresat parlamentarilor vâlceni solicitându-le să pună accentul mai des pe proiecte care să ajute copiii din România, să militeze pentru majorarea alocaţiei de stat acordată copiilor şi pentru a fi indexată cel puţin o dată pe an.
Din dorinţa de a reînvia identitatea socială a popeştenilor, a iniţiat competiţia de fotbal Memorialul „Titel Iordache”, comemorând nu doar un tânăr de mare caracter, ci reliefând faptul că bunătatea şi respectul faţă de semeni, alături de ajutorul necondiţionat oferit nu se uită niciodată.
Pentru bunul mers, transparent şi eficient, al activităţii primăriei nu s-a temut să impună reguli şi sarcini echipei cu care lucrează.
Proiectele sale ambiţioase de îmbunătăţire a vieţii locuitorilor comunei Popeşti au prins contur, obţinând finanţare şi pentru:
- realizarea unui sistem de canalizare menajeră pe 25 de kilometri în patru sate;
- modernizarea şi reabilitarea dispensarului uman;
- modernizarea şi reabilitarea celor două şcoli gimnaziale;
- modernizarea şi reabilitarea căminului cultural Popeşti.
Seriozitatea şi implicarea de care dă dovadă se concretizează în investiţii absolut necesare pentru comunitate, localitatea făcând paşi decisivi spre un drum european. Pentru valorificarea potenţialului turistic al zonei Firijba – unul dintre cele mai vechi sate medievale conservate din România şi prin care trece paralela 45, infrastructura rutieră a fost reabilitată, drumul fiind asfaltat. Promovarea necontenită a localităţii pe care o administrează a făcut să fie numită „doamna care doreşte să îmbine eleganţa istoriei cu demnitatea valahilor din prezent”.
Pentru ridicarea standardului de viață al comunității din care face parte, în anul 2018 a depus proiecte de accesare a fondurilor necesare în vederea construirii a două poduri şi asfaltării tuturor drumurilor din localitate (20 de kilometri).
Este determinată să lupte pentru a-şi onora promisiunile faţă de cetăţenii comunei, iar aceştia şi colegii din primărie spun că „se simte mâna de gospodină”, că sunt respectaţi şi susţinuţi.


Premiul pentru asistentul social din domeniul protecţiei copilului – Popescu Florin
Este absolvent al Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Administrative şi ale Comunicării – Brăila, specialitatea Asistenţă Socială. Anterior a absolvit cursurile Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, specialitatea Sociopsihopedagogie-Pedagogie socială, şi master „Psihosociologia şi asistenţa socială a familiei” în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Ştiinţe.
Din august 2005 este angajatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, neavând contractul individual de muncă întrerupt sau suspendat, desfăşurând activităţi în mai multe servicii destinate protecţiei copilului:
- servicii de tip familial (Serviciul de Evaluare, Testare, Pregătire şi Monitorizare a Asistenţilor Maternali Profesionişti – asistent social);
- servicii de tip rezidenţial (Centrul de Plasament Nr.11 Bistriţa – şef centru; Centrul de Plasament Nr.4 Rm. Vâlcea – asistent social; Serviciul Adăpost de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii Rm. Vâlcea – asistent social; Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat Rm. Vâlcea – asistent social).
În perioada noiembrie 2005-mai 2009 a fost membru în Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor Adulte cu Handicap – cu atribuţii ale asistentului social.
Din noiembrie 2017 şi până în prezent este asistent social în cadrul Centrului de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat Rm. Vâlcea, având următoarele atribuţii:
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;
urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia copiilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea/modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirilor acordate;
- asigură intervenţie de specialitate şi întocmeşte documentele aferente fiecărei activităţi;
- colaborează cu alţi specialişti în funcţie de nevoile fiecărui copil;
- asigură şi menţine relaţia copilului cu familia şi cu alte persoane importante pentru copil;
- asigură beneficiarilor serviciului asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
- asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
- colaborează cu reprezentanţii poliţiei pentru identificarea şi preluarea copiilor abuzaţi, neglijaţi, exploataţi, fără adăpost sau pe stradă.
Evaluaţi acest articol
(9 voturi)
Magda POPESCU

Autorul acestui material de presă poate fi contactat pe email la adresa magda.popescu@voceavalcii.ro
Urmariți acest autor și pe Google Plus

Editorial

13
Feb2020
Distrugerea României

Distrugerea României

Written byRomeo POPESCU

Cei care conduc destinele românești după 1989 pot fi  considerați trădători de țară. După asasinarea Ceaușeștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. Cum altfel explicați distrugerea sistematică a economiei, din ordinul și cu supervizarea celor...

Opinii

27
Apr2020
Să reînceapă școală sau mai bine nu?

Să reînceapă școală sau mai bine nu?

Written byMagda POPESCU

Iată o dilemă, pe care mai marii de la Ministerului Învățământului trebuie să o rezolve cât mai rapid. Bulversarea din învățământ nu face bine nimănui, însă cel mai mult au de pierdut elevii.Școlile s-au închis de mai bine de trei...