Proiectul PRET A PET la final de drum! / PRET A PET project at the end of the road!

29 Mai 2018

Timpul este prea lent pentru cei care așteaptă, prea iute pentru cei care se tem, prea lung pentru cei care se plâng, prea scurt pentru cei care acționează.

Pentru partenerii din cadrul proiectului PRET A PET din cadrul Programului Erasmus +KA2, respectiv Turcia, Franta, Italia și Grecia, cei doi ani de colaborare au trecut foarte repede și iată-ne la final de drum!

În perioada 07 -11 mai 2018, echipa din România reprezentată de d-nul profesor Adrian BURLAN - Directorul Şcolii Gimnaziale Anton Pann din Râmnicu Vâlcea, d-na prof. de limba engleză, Andreea CONSTANTINESCU, d-na prof. Alina BĂEŞU, patru elevi care și-au dovedit activ interesul pentru activitațile implementate pe parcursul celor doi ani, și, nu în ultimul rând, d-na profesor Letiția MURĂRUȘ, coordonatorul proiectului, a participat la ultima reuniune care a avut loc în Grecia, țară considerată a fi leagănul civilizației occidentale.

Gazdele noastre, d-na profesor Aliki Kalogianni și Tasos Lois ne-au așteptat în Atena, capitala țării, unul dintre principalele centre comerciale din regiune ca urmare a poziției sale centrale, al cetății sale solide de pe Acropolă și a ieșirii la mare. Atena este orașul măslinului, plantă care simbolizează pacea şi prosperitatea și, se pare, că a fost dat de zeița cu același nume.

Sediul reuniunii a fost în orașul Trikala, construit pe orașul antic Trikka sau Trikke, care a fost fondat în jurul mileniului 3 î.Hr. despre care am aflat mai multe informații în cadrul activității ,,În căutarea de comori” care a fost organizată în cea de a doua zi a programului.

A urmat o vizită la Meteora, cel mai important Centru Monastic Ortodox, al teritoriului grecesc, al doilea după Muntele Athos, unde am admirat mănăstiri deosebite, veritabile muzee bizantine, situate ,,între cer şi pământ”, în vârful unor stânci gigantice, în formă de turnuri, unice în Europa.

Pădurea de piatră a stâncilor, constituie unul dintre cele mai minunate și mai sugestive fenomene geologice ale planetei noastre. Sfânta Meteora, pentru mărturia ei creștină, istorică, arhitectonică, arhiografică, în general artistică și geologică, este recunoscută ca una care trebuie să se păstreze și ca monument ocrotit al omenirii de către UNESCO și de către alte instituţii internaționale.

Elementele supranaturale au fost completate de elemente naturale pe care le-am identificat alături de copii la “Muzeul de istorie naturală” din zonă, unde s-a organizat un atelier de lucru pe tema “Rolul lanţurilor trofice în natură”. Tema a vizat conştientizarea tinerilor privind rolul fiecarei categorii trofice, indiferent de talie sau gradul de evoluție.

Programul s-a finalizat cu vizita la Pyli, unde s-a admirat o frumoasă cascadă, punctând efectele apei în viaţa omului, după care s-a organizat o dezbatere privind influenţa omului asupra mediului natural; elevii au conştientizat că este foarte important să respectăm cei 3 R ”Respectă, Reciclează, Reduce”!

Timpul a trecut foarte repede grație ideilor, acțiunilor și vizitelor pe care le-am făcut cu scopul atingerii obiectivelor stabilite precis la început de drum.

Aceasta a fost Grecia, o țară cu plaje întinse, munţi înalţi, dealuri pline cu măslini, viţă de vie și pini care ne-au oferit experienţe memorabile.

Mulţumim tuturor partenerilor, special prof. Alina Petcu Keskin, coordonatorul proiectului, care a contribuit în mare măsură la atingerea standardelor de calitate cerute de societatea actuală.

“Există lucruri care ştim că sunt imposibil de realizat, până când vine cineva care nu ştie acest lucru şi le realizează.” – Albert Einstein.

Au consemnat,
• Prof. Letiţia Murăruş –coordonatorul proiectului în România
• Prof. engleză Andreea Constantinescu

************

Time is too slow for those who are waiting, too fast for those who are afraid, too long for those who cry, too short for those who act.

For the partners in the project PRET A PET within the Erasmus + project "Protect, Respect and Treat Animals and People with Empathy and Tenderness", Turkey, France, Italy and Greece, two years of cooperation have passed quickly and here we are at the end of the road!

Between 7th and 11th of May 2018 a team of four teachers -Adrian Burlan(the headmaster), Letiţia Murăruş (the project coordinator in Romania), Andreea Constantinescu ( English teacher), Alina Baesu (elementary teacher), together with four students from Anton Pann Secondary School, Ramnicu Valcea attended the last mobility in Greece, the country considered to be the cradle of Western civilization.

Our hosts, Mrs Aliki Kalogianni and Mr. Tasos Lois, waited for us in Athens, the capital of the country, one of the main shopping centers in the region due to its central position, its solid fortress on the Acropolis and the sea exit. Athens is the city of the olive tree, the plant that symbolizes peace and prosperity and seems to have been given by the goddess with the same name.

The meeting took place in Trikala, built on the ancient city of Trikka or Trikke, which was founded around the 3 rd millennium BC. We learned the history of the town in an activity called " Treasure Hunt".

The mobility has also involved a visit to Meteora, the most important Orthodox Monastic Center, on the Greek territory, the second one after Mount Athos, where we admired great monasteries, genuine Byzantine museums, located between "heaven and earth" at the top of giant rocks, in the shape of towers, unique in Europe.

``The Rock Forest``(Meteora) is one of the most wonderful and most suggestive geological phenomena of our planet. The Holy Meteora, for its Christian, historical, architectural, archaeological, artistic and geological testimony, is recognized as one that must be preserved as a protected landmark by mankind, by UNESCO and other international institutions.

We identified the natural elements alongside the children at the "Natural History Museum" . Here we had a workshop on "The role of the food chain". The theme was to raise youth awareness of the role of each trophic category, regardless of their size or evolution.

The last place to visit was Pyli, where we could admire a beautiful waterfall, and debate on the effects of water in human life and on the influence of man on the natural environment. Students are aware that it is very important to respect the 3 R "Respect, Recycle, Reduce"!

Time has passed fast thanks to the ideas, actions and visits we have made in order to achieve precisely set goals at the beginning of the road.

This was Greece, a country with large beaches, tall mountains, hills full of olive trees, vines and pine trees that gave us memorable experiences.

We would like to extend our warmest thanks to our partners, especially Mrs. Alina Petcu Keskin, the project coordinator, who has contributed greatly to fulfill the quality standards demanded by the current society.

"There are things that we know are impossible to achieve, until someone comes up who doesn't know this and realizes them."-Albert Einstein. 

• Letitia Murarus – project coordinator in Romania
• Andreea Constantinescu - English teacher

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)
Redactia

Telefoane:
+40 250 735 511
+40 350 806 801
Email:
voceavalcii@yahoo.com
redactia@voceavalcii.ro

Editorial

13
Feb2020
Distrugerea României

Distrugerea României

Written byRomeo POPESCU

Cei care conduc destinele românești după 1989 pot fi  considerați trădători de țară. După asasinarea Ceaușeștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. Cum altfel explicați distrugerea sistematică a economiei, din ordinul și cu supervizarea celor...

Opinii

11
Iun2020
Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Written byMagda POPESCU

Țineți minte cinci cuvinte: Buican vrea să fie președinte! Cine subestimează capacitatea politică a lui Cristian Buican face o greșeală imensă. Omul este un adevărat animal politic care știe ce vrea, dar și mai mult, știe și cum poate obține...