PARCHETUL VÂLCEA, la ceas de bilanţ

În anul 2017, procurorii din cadrul unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea au avut de soluţionat un număr total de 42.451 dosare penale, plângeri şi lucrări generale, din care: 26.781 dosare penale, 7.244 plângeri şi 8.426 lucrări generale.

La acest volum de activitate se adaugă participările în şedinţele de judecată şi hotărârile judecătoreşti verificate de către procurori, în vederea exercitării căilor de atac, constatându-se că în anul 2017 procurorii din judeţul Vâlcea au participat în şedinţele de judecată şi au verificat legalitatea şi temeinicia hotărârilor judecătoreşti într-un număr total de 15.525 cauze penale şi civile.

Volum total de activitate (soluţionate)

În anul 2017 au fost soluţionate un număr total de 25.403 dosare penale, plângeri, lucrări generale. Din acestea, au fost soluţionate 9.782 dosare penale. De asemenea, în anul 2017 au fost soluţionate 7.207 plângeri şi 8.414 lucrări generale faţă de anul 2016 când au fost soluţionate 8.242 plângeri şi 6.323 lucrări generale.

În ceea ce priveşte activitatea judiciară, numărul de participări ale procurorilor din cadrul unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea în şedinţele de judecată a fost în anul 2017 de 15.525 faţă de 14.248 în anul 2016, în creştere cu 10 %.

În anul 2017 au fost întocmite 750 rechizitorii şi acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.

Se remarcă faptul că la volumul total de activitate, se înregistrează creşteri la parchetele locale Bălceşti şi Drăgăşani, precum şi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, iar în ceea ce priveşte dosarele penale soluţionate, au înregistrat creşteri Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea (+15%) şi parchetele locale Bălceşti(30%), Brezoi (3%) şi Horezu(12%).

Au fost soluţionate în cursul anului 2017 la urmărire penală proprie efectuată de procuror un număr total de 256 dosare. Cea mai mare creştere la numărul de dosare soluţionate s-a înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălceşti, de 429 % (de la 7 la 37 dosare soluţionate).

În cursul anului 2017 au fost trimişi în judecată un număr total de 942 inculpaţi, faţă de perioada de referinţă când au fost trimişi în judecată un număr total 1125 de inculpaţi, în scădere cu 16 %.
Din numărul total al inculpaţilor, au fost trimişi în judecată în stare de arest preventiv 63 de inculpaţi faţă de 47 în anul 2016, la care însă se adaugă inculpaţii faţă de care au fost dispuse alte măsuri preventive(control judiciar şi respectiv arestul la domiciliu), înregistrându-se o creştere de 34 %.

În cursul anului 2017 s-au adoptat soluţii de netrimitere în judecată faţă de 1.520 persoane, comparativ cu 1592 în anul 2016, înregistrându-se o scădere de 5 %.

În anul 2017, la urmărire penală proprie, unităţile de parchet din judeţul Vâlcea nu au înregistrat soluţii de restituire a cauzelor la procuror dispuse de instanţele de judecată, însă s-a dispus achitarea a 3 inculpaţi, iar în urma analizelor întocmite, s-a constatat că soluţiile de achitare nu sunt imputabile procurorilor care au întocmit rechizitoriile.

Cu referire la acest sector de activitate se impune a se preciza că, în comparaţie cu anul 2016, se constată că la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea a scăzut volumul cauzelor soluţionate, atât ca urmare a reducerii numărului dosarelor având ca obiect infracţiuni de mare violenţă, dar şi ca urmare a preluării, la supravegherea cercetărilor penale, a unui număr mai mare de cauze de la unităţile locale de parchet, fiind totodată, soluţionate foarte multe dosare vechi, unitatea de parchet reducând considerabil stocul dosarelor mai vechi de un an de la sesizare ori mai vechi de 6 luni de la data începerii urmăririi penale.

În aceeaşi perioadă au fost soluţionate mai multe cauze complexe, fiind trimişi în judecată inculpaţi cu calităţi speciale, respectiv funcţionari din cadrul unor primării, lucrători de poliţie, directori de şcoli ş.a.
La supravegherea cercetărilor penale, în anul 2017, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea au fost de soluţionat 845 cauze, în creştere cu 27% faţă de anul 2016, când au fost de soluţionat 664 cauze.
Au fost preluate 535 dosare de la parchetele la care schema de procurori nu a fost completă ori volumul de activitate era ridicat, respectiv Rm.Vâlcea, Bălceşti şi Brezoi, în vederea echilibrării volumului de activitate al parchetelor, precum şi în alte cazuri punctuale la solicitarea unităţilor locale de parchet sau din oficiu, comparativ cu anul 2016 când au fost preluate 304 dosare.

Prin rechizitoriu şi acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, în anul 2017 au fost soluţionate 79 cauze, faţă de 67 cauze în anul 2016, creşterea fiind de 15,1%.

Au fost trimişi în judecată 105 inculpaţi, în stare de libertate, faţă de anul 2016 când au fost trimişi în judecată 95 inculpaţi, înregistrându-se o creştere de 11%.

Activitatea desfăşurată de unităţile de parchet din judeţul Vâlcea în anul 2017 în sectorul judiciar

Procurorii parchetelor din judeţul Vâlcea care şi-au desfăşurat activitatea în sectorul judiciar, în anul 2017, au înregistrat un număr de 15.525 de participări în şedinţele de judecată, hotărâri verificate şi căi atac declarate.

În procesul penal procurorii din judeţul Vâlcea au înregistrat 13.543 participări în anul 2017, faţă de 12.230 în anul de referinţă, înregistrându-se o creştere de 10,7 %.

Au fost judecate cu participarea procurorului 4.190 cauze în anul 2017, faţă de 3.497 cauze în anul de referinţă, în creştere cu 19,8 %, fiind verificate în vederea exercitării căilor de atac 4.367 cauze în anul 2017 faţă de 3.750 cauze în anul de referinţă, în creştere cu 24,8%.

În procesul penal, în anul 2017, au fost exercitate de către procurori un număr de 79 căi de atac referitoare la 99 inculpaţi.

În aceeaşi perioadă au fost soluţionate 98 căi de atac privitoare la 119 inculpaţi. Au fost admise 60 căi de atac privitoare la 80 inculpaţi şi respinse 52 căi de atac privitoare la 55 inculpaţi.

În procesul civil procurorii din judeţul Vâlcea au particip în şedinţele de judecată într-un număr de 1982 cauze civile. Au fost judecate cu participarea procurorului 624 cauze în anul 2017, faţă de 619 în anul 2016, înregistrându-se o creştere de 0,8%.

Au fost verificate, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 835 hotărâri în anul 2017 faţă de 862 hotărâri în anul 2016.

Formarea profesională a personalului

Procurorii din judeţul Vâlcea au participat în cursul anului 2017, la cursuri sau forme de pregătire şi perfecţionare profesională, organizate la nivelul şi prin intermediul I.N.M., toţi procurorii participând totodată la formarea profesională descentralizată organizată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, al cărui program semestrial a fost realizat şi distribuit în teritoriu, în vederea întocmirii referatelor tematice. Principalele teme dezbătute în anul 2017 au vizat, în special, aplicarea corectă şi unitară a dispoziţiilor Noilor Coduri, intrate în vigoare la data de 01 februarie 2014, aspecte privind cooperarea judiciară internaţională şi practica CEDO.

Formarea profesională a personalului auxiliar de specialitate s-a efectuat prin participarea la seminarii organizate de Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, prin organizarea unor seminarii trimestriale, în care grefierii desemnaţi au prezentat şi dezbătut referate conform programului semestrial întocmit.

CONCLUZII

Au fost înregistrate progrese în activitatea procurorilor din judeţul Vâlcea concretizate în reducerea duratei de soluţionare a dosarelor, repararea prejudiciilor cauzate prin infracţiuni de evaziune fiscală, reducerea numărului de dosare în care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale, implicarea în instrumentarea unor dosare complexe, prin care s-au produs prejudicii însemnate bugetului de stat ori patrimoniului cultural, precum şi afectarea gravă a dreptului la viaţă şi la libertate al persoanelor, finalizarea unor dosare importante având ca obiect infracţiuni grave, precum cele de omor, tâlhărie, corupţie, evaziune fiscală, etc.

Sub aspectul capacităţilor instituţionale, majoritatea unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea au sedii renovate, corespunzătoare desfăşurării in condiţii normale a activităţii.
Dificultăţile întâmpinate au constat în fluctuaţie permanentă de personal, în special a procurorilor cu funcţie de execuţie şi a lucrătorilor de poliţie judiciară care a determinat neocuparea schemelor pe perioade îndelungate de timp, modificările importante ale legislaţiei penale, practici neunitare în anumite domenii, precum şi alte impedimente de natură procedurală, care au influenţat durata de soluţionare a cauzelor aflate pe rolul unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea.

Se apreciază că activitatea desfăşurată în anul 2017 de întreg personalul unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea este foarte bună, atât din punct de vedere calitativ cât şi al eficienţei în exercitarea atribuţiilor conferite de lege, urmând ca şi pe viitor să fie continuate progresele înregistrate în activitatea desfăşurată.

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Florin Făgeţeanu

Autorul acestui material de presă poate fi contactat pe email la adresa florin.fageteanu@voceavalcii.ro

Editorial

13
Feb2020
Distrugerea României

Distrugerea României

Written byRomeo POPESCU

Cei care conduc destinele românești după 1989 pot fi  considerați trădători de țară. După asasinarea Ceaușeștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. Cum altfel explicați distrugerea sistematică a economiei, din ordinul și cu supervizarea celor...

Opinii

30
Ian2020
Virusomania tâmpește România

Virusomania tâmpește România

Written byMagda POPESCU

Știrile care vin din China sunt tot mai alarmante în ceea ce privește noul virus gripal descoperit acolo. Însă, în România, în loc să tratăm, la nivel public și informațional, această situație cu responsabilitate și discernământ, se titrează cât mai...