Ziar de opinie și luptă împotriva corupției, crimei organizate, criminalității economico-financiare și abuzurilor.Ziar de opinie și luptă mpotriva corupției, crimei organizate, criminalității economico-financiare și abuzurilor.
"La ce-i bună libertatea cuvântului, daca nu te poți folosi de ea?" 

Din 1 octombrie, AMENZI USTURĂTOARE pentru gunoiul aruncat pe străzile Râmnicului

După cum prea bine ştim cu toţii, încă din luna septembrie, în cadrul unei conferinţe de presă, primarul Gutău a declarat că de la 1 octombrie 2017, se vor institui amenzi record pentru cei care vor arunca gunoiul pe spaţiul public. Zis şi făcut!
În cadrul şedinţei de Consiliu Local de la sfârşitul lunii septembrie, consilierii locali au aprobat un proiect de hotărâre prin care cei care aruncă gunoiul pe strada vor fi amendaţi cu sume cuprinse între 2.000 şi 2.500 de lei.

Vor avea loc mai multe campanii de informare

Pentru a le aduce la cunoştinţa tuturor cetăţenilor amenzile de care sunt pasibili în cazul în care aruncă gunoiul la voia întâmplării, administraţia locală va realiza o serie de campanii de informare. Vizaţi de acestea vor fi elevii unităţilor de învăţământ din Râmnicu Vâlcea, cărora le vor fi împărţite pliante.

Iată care este o parte din conţinutul Hotărârii nr. 365 privind modificarea şi completarea unor prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr.50 din 27.03.2006 privind aprobarea “Normelor de salubrizare ale municipiului Râmnicu-Vâlcea”: „Art.1.(1) Se modifică și se completează art.39 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.50 din 27.03.2006, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
I. Literele l) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”l) să asigure si sa menţină curăţenia trotuarelor, a locurilor de parcare pe care le deţin sau le folosesc şi a drumurilor până la ax, în cazul în care nu sunt cuprinse în graficele de salubrizare. Asigurarea şi menţinerea curăţeniei în vecinătatea punctelor de colectare a deşeurilor urbane este în sarcina asociaţiilor de proprietari care folosesc respectivele puncte de colectare.”
„m) să păstreze curăţenia si ordinea pe străzi, trotuare, parcări publice, staţii taxi, în parcuri, locuri de joaca pentru copii, locuri de agrement, săli de spectacole şi în alte locuri publice.”
II. După litera t) a articolului 39, se introduc două litere, lit. u) și v), cu următorul cuprins:
„u) să nu arunce, pe domeniul public al municipiului, resturile de ţigări, coji de semințe, bilete de călătorie, hârtii, ambalaje, gumă de mestecat, deşeuri menajere, etc.”
”v) să nu arunce din autovehicule, pe domeniul public, deșeuri de orice natură.”
(2) Se modifică și se completează art. 55 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.50 din 27.03.2006, cu modificările și completările ulterioare și va avea următorul cuprins :
„Art.55. Neîndeplinirea obligatiilor sau savârsirea faptelor stabilite în prezenta hotarâre, daca nu au fost comise în altfel de conditii, încât potrivit legii penale sa fie considerate infracţiuni, constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează :
PENTRU PERSOANE FIZICE
a) Încălcarea prevederilor art. 28- lit.b; art. 39 - lit. f, g, h; art.- 42 lit. a, e; art. 45 alin. 4; art.47; art.49 -lit. d cu amendă de la 300 - 1.000 lei;
b) Încălcarea prevederilor art. 28.- lit. g, h, i; art. 39 – lit. a, b, c, d; e,i, j, k, l, n, o, p, q, r, s, t; art. 42 - lit. b, c, d; art. 43 - lit. b, h, o; art. 49 - lit. a, b, i, j; art.53 cu amenda de la 400 – 2.500 lei;
c) Încălcarea prevederilor art. 32 lit. b, c, d, e; art. 40; art. 43 - lit. a, c, f, j, m, n, p, q; art. 45, alin. 1 si 2 si art. 46 cu amenda de la 300 – 2.000 lei;
d) Încălcarea prevederilor art. 24, alin. 2, art. 25 alin. 2 art. 26 alin. 2, art. 28 lit. a, c, d, e f, j, art. 43 lit. e, g, i, k, l; art. 44; art. 48; 49 lit. c, e, f, g, h, k cu amenda de la 400 – 2.500 lei;
e) Încălcarea prevederilor art. 41, alin. 2 cu amenda de la 500 – 2.500 lei;
f) Încălcarea prevederilor art. 39 – lit. m, u), v) cu amenda de la 2000 – 2.500 lei;
g) Pentru faptele menţionate la art. 39 lit. c, n; art.40. lit. a-h; art.43 lit. a, b, c, e, f, g, k, l, m; art. 48. lit. c, d; art. 49. lit. a - k; pe lângă sanctiunile prevazute se vor percepe si despăgubiri civile conform Anexei II.
PENTRU PERSOANE JURIDICE
a) Încălcarea prevederilor art. 28 - lit. b; art. 39 - lit. f, g, h; art. 42. – lit. a, e cu amenda de la 500 – 1.500 lei.
b) Încălcarea prevederilor art. 28 - lit. g, h, i; art. 39. - lit. c, d, e, i, j, k, l, n, o, p, q, r, s, t; art. 42. - lit. b, c, d; art. 43. - lit. b, c, f, h, j, o, p, q; art. 45, alin. 1 si 2, art. 46, art. 47; art. 49 - lit. a, b, d, i, j; art. 53 cu amenda de la 600 – 2.000 lei.
c) Încălcarea prevederilor art. 24 alin. 2, art. 25, alin. 2, art. 26, alin. 2, art. 28 lit. a, c, d, e, f, j, art. 32 lit. b, c, d, e; art. 43 lit. a, art. 48, art. 49 lit. c, e, f, g, h, k cu amenda de la 500 – 2.500 lei.
d) Încălcarea prevederilor art. 43 lit. m cu amendă de la 500 – 2.500 lei;
e) Încălcarea prevederilor art. 39 lit. a si b, art. 40; art. 42 - lit. f; art. 43 lit. e, g, i, k, l, n cu amendă de la 500 – 2.500 lei; pentru încălcarea prevederilor art.39 lit.m) şi art.41 cu amenda de la 2000 – 2.500 lei;.
f) Pentru faptele menţionate la art. 39 lit. c, n; art.40 lit. a-h; art.41, alin. 1; art.43 lit. a, b, c, e, f, g, k, l, m; art. 48 lit. c, d; art. 49. lit. a - k; pe lângă sancţiunile prevăzute se vor percepe si despăgubiri civile.
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)
Ana Maria Gheorghe

Autorul acestui material de presă poate fi contactat pe email la adresa: ana.maria.gheorghe@voceavalcii.ro
Urmăriți acest autor și pe Google Plus

valoris
Pensiunea Iulia site
Pensiunea Bradul site
uzina mecanica
 
annabella