Ziar de opinie și luptă împotriva corupției, crimei organizate, criminalității economico-financiare și abuzurilor.Ziar de opinie și luptă mpotriva corupției, crimei organizate, criminalității economico-financiare și abuzurilor.
"La ce-i bună libertatea cuvântului, daca nu te poți folosi de ea?" 

Ultima oră

Persoane prinse lucrând “la negru” în Vâlcea. ITM-ul a dat amenzi de 60.000 de lei

În luna iulie 2017 Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat un număr de 124 controale, fiind dispuse 369 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă.

Au fost aplicate 25 sancţiuni contravenţionale, din care 19 avertismente şi 6 amenzi în valoare de 60.000 lei. În timpul controalelor au fost identificate 6 persoane primite la muncă fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă.

Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost :

- neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă;
- netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic;
- neplata drepturilor salariale;
- neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă;
- neîntocmirea foilor colective de prezenţă;
- neacordarea repausului săptămânal ;
- neplata orelor suplimentare ;
- neplata orelor de noapte;
- nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.

Tot în această perioadă, la I.T.M. Vâlcea au fost înregistrate 52 de sesizări privind nerespectarea prevederilor legale referitoare la încheierea, executarea, modificarea şi suspendarea contractelor individuale de muncă, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal, nerespectarea clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă, etc.

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

În luna iulie 2017, Compartimentul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat un număr de 99 de controale, fiind dispuse 377 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost aplicate 378 sancţiuni contravenţionale din care, 376 avertismente şi 2 amenzi în valoare de 12.000 lei.
Au fost înregistrate 16 sesizări referitoare la încălcarea reglementărilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Tot în luna iulie 2017 au fost înregistrate 9 accidente cu incapacitate temporară de muncă. Nu a fost înregistrat niciun accident de muncă mortal şi nicio boală profesională.

Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:

- evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;
- elaborarea planului de prevenire şi protecţie ;
- efectuarea controlului medical periodic ;
- efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;
- dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;
- dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;
- asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;
- asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;
- asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Ana Maria Gheorghe

Autorul acestui material de presă poate fi contactat pe email la adresa: ana.maria.gheorghe@voceavalcii.ro
Urmăriți acest autor și pe Google Plus