Italia - o nouă întâlnire de proiect!

Şcoala Gimnazială Anton Pann Râmnicu Vâlcea implementează în perioada 2016-2018 proiectul european PRET A PET “Protect, Respect and Treat Animals and People with Empathy and Tenderness” (Pret-a-Pet)/2016-1-TR-KA219-035205_4.

Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului Erasmus +, care contribuie la formarea pe toată durata vieții a tuturor actorilor actului educațional, elevi profesori, părinţi. Apariția în Franța, la începutul anilor 1980, a proiectelor de acțiune educativă (PAE) a ridicat întrebarea dacă utilizarea proiectului în școli nu vine într-o oarecare contradicție cu mediul educațional obișnuit. Era vorba, bineînțeles, despre renunțarea la funcția de rutină a școlilor și deschiderea acestora, dinamizarea practicilor, precum și inovarea în domeniul pedagogiei.

Ideea centrală în pedagogia proiectului este de a permite elevilor să învețe prin acțiune. Acțiunea este, înainte de toate, cea care mobilizează toate capacitățile elevului, printre care și competențele lingvistico-comunicative.

Scopul proiectului PRET A PET este de a dezvolta responsabilitatea copiilor fața de animalele de companie, animale care au un rol esențial în dezvoltarea emoționala și socială a copiilor, calităţi pe care le le vor extrapola în viața lor socială ulterioară, de adolescenți și apoi de adulți.

În mai 2017 a avut loc a 3 a reuniune din cadrul proiectului, în Italia, țara membra fondatoare a Uniunii Europene, țara democrata cu un înalt indice al calităţii vieții și dezvoltării umane, țara importanta în privința dezvoltării culturale, fiind locul de origine al multor culturi europene și al mișcărilor culturale moderne,dintre care Renașterea este cea mai notabilă.

Programul stabilit anticipat, pentru acest schimb de experiența a fost organizat cu multă meticulozitate de coordonatorul proiectului Fausta Petruzzelli alături de întreaga echipă de la Istituto Comprensivo - San Fele” în colaborare cu unităţile şcolare de la Rapone şi Ruvo del Monte şi a presupus vizitarea unor obiective turistice de mare atracție din provincia Bazilicata, desfăşurarea unor ateliere de creaţie prin culoare și cuvânt,a unui seminar de dezbatere privind antreprenoriatul precum și a unui seminar informativ privind folosirea platformei digitale Webquest.

Modul de primire al participanților,diversitatea momentelor artistice prezentate, lucrările expuse, au demonstrat că tinerii dispun de multă igeniozitate, creativitate și responsabilitate, valori esențiale pentru societatea actuală.

La finalul programului a fost planificată o vizită la Napoli cel mai mare oraș din Italia de sud, un oraș bogat în monumente istorice și tradiții, dar care anual primește un număr mai redus de vizitatori față de alte orașe italiene.

Mobilitatea din Italia a fost o mare atracție pentru toți participanții, atmosfera de lucru a fost plăcută, relaxată, orientata pe obiective. Cu această ocazie dorim să mulţumim tuturor persoanelor elevi, profesori, părinţi care s-au implicat în acest proiect, special echipei manageriale care a asigurat un suport considerabil.

Au consemnat,
Prof. Letiția MURARUȘ coordonatorul proiectului pentru România
Prof. Andreea Constantinescu

Varianta în engleză:

Italy - a new project meeting!

''Anton Pann'' Secondary School, Rm. Valcea, implements the European project PRET A PET "Protect, Respect and Treat Animals and People with Empathy and Tenderness" (2016-1-TR-KA219-035205_4) between 2016 and 2018.

The project takes place within the Erasmus + Program, which contributes to the lifelong learning of all the participants of the educational act, teachers and parents.

The entry of educational action projects (PAE) in France in the early 1980s raised the question of whether the use of the projects in schools is in contradiction with the educational system. It was, of course, the renunciation of the routine function of schools and their opening up, the development of practices and the innovation in the field of pedagogy.

The central idea in the pedagogy of the project is to allow students to learn through action. The action is, above all, the one that develops all the student's abilities, including linguistic and communicative skills.

The aim of the PRET A PET project is to develop children's responsibility towards pets, animals that play an essential role in the emotional and social development of children, qualities that they will extrapolate into their later social life, as teenagers and later as adults.

In May 2017, the third meeting of the project took place, in Italy, the founding member of the European Union, the country with a high index of quality of life and human development, the country that is important for cultural development, being the home of many European cultures and modern cultural movements, of which the Renaissance is the most remarkable.

The anticipated program for this exchange of experience was organized with great concern by the project coordinator Fausta Petruzzelli along with the whole team at Istituto Comprensivo - San Fele "in collaboration with the Rapone and Ruvo del Monte Schools and assumed the visits of different touristic attractions in the province of Basilicata, creative workshops through colours and words, a seminar regarding the entrepreneurship as well as an informative seminar on the use of the Webquest digital platform.

The way they welcomed the participants, the diversity of the artistic moments presented, the exhibited works, showed that the young people had a lot of ingenuity, creativity and responsibility, essential values for the present society.

At the end of the program, a visit to Naples was planned. It is the largest city in southern Italy, a city rich in historical monuments and traditions, but which receives a smaller number of visitors a year than other Italian cities.

The mobility in Italy was a great attraction for all participants, the work atmosphere was pleasant, relaxed, goal-oriented.

On this occasion, we would like to thank all students, teachers, parents who have been involved in this project, especially the management team that has provided considerable support.

By Letiţia MURARUŞ (project coordinator for Romania) and Andreea Constantinescu

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Ana Maria Gheorghe

Autorul acestui material de presă poate fi contactat pe email la adresa: ana.maria.gheorghe@voceavalcii.ro
Urmăriți acest autor și pe Google Plus

Editorial

13
Feb2020
Distrugerea României

Distrugerea României

Written byRomeo POPESCU

Cei care conduc destinele românești după 1989 pot fi  considerați trădători de țară. După asasinarea Ceaușeștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. Cum altfel explicați distrugerea sistematică a economiei, din ordinul și cu supervizarea celor...

Opinii

11
Iun2020
Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Written byMagda POPESCU

Țineți minte cinci cuvinte: Buican vrea să fie președinte! Cine subestimează capacitatea politică a lui Cristian Buican face o greșeală imensă. Omul este un adevărat animal politic care știe ce vrea, dar și mai mult, știe și cum poate obține...