Franța, o nouă provocare în proiectul PRET -A - PET!

În perioada 19-26 martie 2017 un echipaj de la Școala Gimnazială Anton Pann din Râmnicu Vâlcea format din patru cadre didactice respectiv Letiția Murăruș, coordonatorul proiectului în România, Stoica Otilia profesor de engleză, Monica Ionescu profesor de limba franceză, Cristina Ciufu profesor de geografie și patru elevi, a participat la o nouă mobilitate în cadrul Proiectului “Protect, Respect and Treat Animals and People with Empathy and Tenderness” (Pret-a-Pet) / 2016-1-TR-KA219-035205_3, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul ERASMUS +.

Reuniunea a avut loc în Franța, a doua putere economică europeană și a cincea putere economică mondială; economia sa de tip capitalist o face să fie unul din liderii mondiali în sectoarele agroalimentar, aeronautic, al automobilelor, al produselor de lux, al turismului și energiei nucleare. Aici participanții au îmbinat foarte bine limba lui Molière cu cea a lui Shakespeare pentru a îndeplini la un standard ridicat obiectivele proiectului.

Proiectul a fost inițiat de Turcia, prin d-na profesor Alina Petcu Keskin, căreia îi mulțumim și pe această cale. Activitățile stabilite vizează dezvoltarea emoțională și socială a copiiilor, valori pe care le vor extrapola în viața lor socială ca adolescenți și apoi ca adulți, contribuind astfel la eradicarea violenței sub toate formele de manifestare.

Proiectul se implementează în perioada septembrie 2016 - august 2018, iar partenerii nostri sunt: Franța, Italia, Grecia și Turcia, țara coordonatoare unde a avut deja loc prima reuniune si unde s-au stabilit detalii privind modul de atingere a obiectivelor stabilite în cadrul proiectului și calitățile pe care trebuie sa le atingă rezultatele proiectului.

Recent s-a finalizat mobilitatea din Franta, organizată cu multa meticulozitate de François Routhe alături de membrii echipei manageriale, la “Licée Professionnel Privé Sainte Marie” din Bagnols sur Ceze și a presupus organizarea unei campanii de protest privind dreptul animalelor de companie, realizarea unui experiment social, lansarea unor idei de afacere în cadrul proiectului, o prima etapa a campaniei de fotografii sugestive intiutlata “Ambasador pentru o zi” și nu în ultimul rând atelierul de creație prin culoare intitulat sugestiv “Zidul prieteniei” care pentru Franța a avut programata tema: ”Vorbiti pentru drepturile animalelor!”

Programul stabilit anticipat, a presupus si vizitarea unor obiective turistice de mare atracție din zonă: centrul național de cabaline “H - Les Haras Nationaux” care ne-a reținut atenția prin rasele de cabaline, special prin colecția de trăsuri construite de a lungul timpului, de la cele mai simple la cele mai complexe, ajungandu-se la primul automobil; a urmat vizita la Pont du Gard - apeduct construit de romani acum 2000 de ani, dar care atrage atenția turistilor prin măreția construcției și peisajul natural deosebit în care este amplasat.

A urmat vizita la o ferma de tauri crescuți cât mai liber și dresați pentru un sport foarte dur - o competiție între tauri și oameni, prin care se vizează recuperarea unui trofeu de pe coarnele taurului. Vizita la Palatul Papal din Avignon a completat seria de obiective turistice stabilite pentru Franța.

Timpul s-a scurs foarte repede iar la final a avut loc evenimentul multicultural care reprezintă de fiecare data “sarea și piperul” unei mobilități, ocazie, în care fiecare caută să descopere cât mai multe aspecte din tradițiile partenerilor.

Momentele artistice prezentate de țara gazdă și elementele de gastronomie au fost deosebite, prin tot ce s-a promovat s-a demonstrat pe deplin proverbul reprezentativ pentru Franta “binele este sinonim cu dreptatea, compasiunea și frumusețea” valori pe care trebuie să le dezvoltăm în cadrul acestui proiect.

Multumim cu aceasta ocazie partenerilor noștri francezi, special d-nului François Routhe care a depus eforturi majore in buna desfașurare a reuniunii.

Au consemnat,

Prof. Letiția Murăruș, coordonatorul proiectului în Romania

Prof. Otilia Stoica, responsabil diseminare

France – a new challenge in the PRET-A-PET project!

Between 19th and 26th of March 2017 a team of four teachers Letiţia Murăruş (the project coordinator in Romania), Stoica Otilia ( English teacher), Monica Ionescu (French teacher) and Cristina Ciufu (Geography teacher) together with four students from Anton Pann Secondary School in Ramnicu Valcea attended a new mobility within the Erasmus + project "Protect, Respect and Treat Animals and People with Empathy and Tenderness" (PRET-A-PET) / 2016-1-TR-KA219-035205_3, financed by the European Union.

The meeting took place in France, the second European economic power and the fifth world economic power; its capitalist economy makes it a world leader in the food sectors, aviation, automotive, luxury goods, tourism and nuclear energy. Here participants mixed gracefully Molière's language with that of Shakespeare’s in order to reach the high standard project objectives.

The project was initiated by Turkey, by the teacher Alina Petcu Keskin, to whom we kindly thank on this occasion. The scheduled activities were aimed at developing emotional and social development of children, values that will extrapolate in their social lives as adolescents and then as adults, thereby helping to eradicate violence in all its manifestations.

The project is implemented between September 2016 and August 2018, and our partners are: France, Italy, Greece and Turkey, the coordinating country where the first meeting took place and where the participants set details on how to achieve the objectives set in the project and qualities you need to achieve the project results.

The recently completed mobility in France was organized meticulously by François Routhe alongside with the management team, at the "Licée Professionnel Privé Sainte Marie" in Bagnols sur Ceze and involved a campaign of protest on the rights of pets, a social experiment, proposals of business idea for the project, the first stage of the photo campaign suggestively entitled "Ambassador for a day" and last but not least the workshop entitled "Wall of Friendship" with the theme “Speak up for the animal rights!"

Previously scheduled beforehand, the mobility involved visits to tourist attraction and landmarks in the area: the National horse studs "H - Les Haras nationaux" which hosts a lot of competitions with horses, and where we could admire the collection of carriages built over time; the next visit was in Pont du Gard - an aqueduct built by the Romans 2000 years ago which holds the attention of tourists with its great structure and beautiful natural landscape in which it is located.

The following visit to a bulls’ farm bred and trained for a tough sport - a competition between bulls and people who are supposed to recover a trophy from the horns of the bull - was impressive and exciting in the same time. The visit at the Papal Palace in Avignon ended the historical and themed visits in France.

The final event was the multicultural evening which is the paramount moment of each mobility, when all the partners try to discover as many aspects of the traditions from the other cultures.

The artistic moments organised by the host country and the elements of gastronomy were exceptional, fully demonstrating the representative proverb of France "Good is synonymous with justice, compassion and beauty", values which will be fully developed via this project.

On this occasion we would like to thank our French partners, especially Mr. François Routhe who did his best in organising the meeting.

Prof. Letiția Murăruș, project coordinator in Romania

Prof. Otilia Stoica, dissemination department
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Magda POPESCU

Autorul acestui material de presă poate fi contactat pe email la adresa magda.popescu@voceavalcii.ro
Urmariți acest autor și pe Google Plus

Editorial

13
Feb2020
Distrugerea României

Distrugerea României

Written byRomeo POPESCU

Cei care conduc destinele românești după 1989 pot fi  considerați trădători de țară. După asasinarea Ceaușeștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. Cum altfel explicați distrugerea sistematică a economiei, din ordinul și cu supervizarea celor...

Opinii

30
Ian2020
Virusomania tâmpește România

Virusomania tâmpește România

Written byMagda POPESCU

Știrile care vin din China sunt tot mai alarmante în ceea ce privește noul virus gripal descoperit acolo. Însă, în România, în loc să tratăm, la nivel public și informațional, această situație cu responsabilitate și discernământ, se titrează cât mai...