În luna octombrie, ITM Vâlcea a aplicat 25 de sancţiuni contravenţionale. Principalele nereguli depistate

În luna octombrie, ITM Vâlcea a aplicat 25 de sancţiuni contravenţionale. Principalele nereguli depistate FOTO: lolzmonster.com
În luna octombrie 2016 Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat un număr de 152 controale, fiind dispuse 387 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă.

Au fost aplicate 25 sancţiuni contravenţionale, din care 20 avertismente şi 5 amenzi în valoare de 76.500 lei .

În timpul controalelor au fost identificate 2 persoane primite la muncă fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă.

Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost :

- neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă
- netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic;
- neplata drepturilor salariale ;
- neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă;
- neîntocmirea foilor colective de prezenţă;
- neacordarea repausului săptămânal ;
- neplata orelor suplimentare ;
- neplata orelor de noapte;
- nerealizărea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.

Tot în această perioadă, la I.T.M. Vâlcea au fost înregistrate 63 de sesizări privind nerespectarea prevederilor legale referitoare la încheierea, executarea, modificarea şi suspendarea contractelor individuale de muncă, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal, nerespectarea clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă, etc.

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

În luna octombrie 2016, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat un număr de 127 de controale, fiind dispuse 404 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost aplicate 116 sancţiuni contravenţionale din care, 109 avertismente şi 7 amenzi în valoare de 40.000 lei.
Au fost înregistrate 11 sesizări referitoare la încălcarea reglementărilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Tot în luna octombrie 2016 au fost înregistrate 6 accidente cu incapacitate temporară de muncă.

Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:

- evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;
- elaborarea planului de prevenire şi protecţie ;
- efectuarea controlului medical periodic ;
- efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;
- dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;
- dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;
- asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;
- asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;
- asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Ana Maria Gheorghe

Autorul acestui material de presă poate fi contactat pe email la adresa: ana.maria.gheorghe@voceavalcii.ro
Urmăriți acest autor și pe Google Plus

Editorial

13
Feb2020
Distrugerea României

Distrugerea României

Written byRomeo POPESCU

Cei care conduc destinele românești după 1989 pot fi  considerați trădători de țară. După asasinarea Ceaușeștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. Cum altfel explicați distrugerea sistematică a economiei, din ordinul și cu supervizarea celor...

Opinii

11
Iun2020
Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Written byMagda POPESCU

Țineți minte cinci cuvinte: Buican vrea să fie președinte! Cine subestimează capacitatea politică a lui Cristian Buican face o greșeală imensă. Omul este un adevărat animal politic care știe ce vrea, dar și mai mult, știe și cum poate obține...