MAREA DIRECTORIADĂ în VÂLCEA: 125 de posturi de directori de şcoli şi 40 de directori adjuncţi au fost scoase la concurs

Se anunţă zile aglomerate în învăţământul vâlcean. În data de 12 octombrie are loc concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ de stat din judeţul Vâlcea. 125 de posturi de directori şi 40 de directori adjuncţi sunt disponibile.

Iată care este calendarul concursului:

• În data de 12 octombrie 2016 se va susţine prima probă, şi anume cea scrisă, la care candidaţii trebuie să obţină minim nota 7.
• Urmează apoi ultimele două probe, cea de evaluare a curriculum-ului vitae, respectiv cea de susţinere a interviului. Acestea se vor desfăşura în perioada 17 octombrie - 17 noiembrie 2016, în locaţiile stabilite de inspectoratul şcolar.
• Contestaţiile vor fi depuse în data de 21 - 23 noiembrie 2016.
• În data de 16 decembrie va avea loc validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale şi transmiterea acestora la MENCŞ.
Comisia va fi formată dintr-un reprezentant al Inspectoratului Şcolar Vâlcea, două cadre didactice ale unităţii respective şi doi membri ai autorităţilor locale (primarul, viceprimarul sau secretarul).
La concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de director sau de director adjunct din unităţile de învăţământ de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) au absolvit cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcţiei de director în grădiniţe sau de director adjunct din unităţi de învăţământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare;
b) sunt membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) şi art. 257 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
c) sunt titulare în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puţin gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea;
d) dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativele "Foarte bine" primite în ultimii 4 ani şcolari lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ, indiferent de perioada în care şi-au desfăşurat activitatea;
e) nu au fost sancţionate disciplinar în ultimii 4 ani şcolari anteriori anului desfăşurării concursului, lucraţi efectiv la catedră, în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ, indiferent de perioada în care şi-au desfăşurat activitatea;
f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
h) nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii" sau „colaborator al Securităţii".
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Ana Maria Gheorghe

Autorul acestui material de presă poate fi contactat pe email la adresa: ana.maria.gheorghe@voceavalcii.ro
Urmăriți acest autor și pe Google Plus

Editorial

13
Feb2020
Distrugerea României

Distrugerea României

Written byRomeo POPESCU

Cei care conduc destinele românești după 1989 pot fi  considerați trădători de țară. După asasinarea Ceaușeștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. Cum altfel explicați distrugerea sistematică a economiei, din ordinul și cu supervizarea celor...

Opinii

11
Iun2020
Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Written byMagda POPESCU

Țineți minte cinci cuvinte: Buican vrea să fie președinte! Cine subestimează capacitatea politică a lui Cristian Buican face o greșeală imensă. Omul este un adevărat animal politic care știe ce vrea, dar și mai mult, știe și cum poate obține...