SCANDALUL dintre URBAN şi ROMPREST a ajuns la faza PENALĂ

SCANDALUL dintre URBAN şi ROMPREST a ajuns la faza PENALĂ foto Vocea Valcii
Războiul gunoiului dintre societatea Urban, pe de-o parte, şi firma Romprest şi Primăria Râmnicu Vâlcea, pe de altă parte, pare că nu se mai termină. Pe lângă bătăliile prin comunicatele de presă, care se duc deja de mai bine de o lună, acum „frontul” s-a mutat în curtea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vâlcea.

Firma Urban, acuzată de ameninţări, incendieri şi distrugeri

Zilele trecute, conducerea Primăriei Râmnicu Vâlcea a anunţat că a depus o serie de plângeri penale împotriva celor de la Urban, pentru ridicarea şi depozitarea deşeurilor ilegal, pentru ameninţări aduse angajaţilor Romprest, dar şi pentru deteriorarea şi incendierea pubelelor aflate în proprietatea instituţiei.

De altfel, primăria le atrage atenţia administratorilor de asociaţii să nu plătească facturile emise de societatea Urban, deoarece contractele încheiate cu această firmă de salubrizare sunt ilegale.

„Singura societate de profil care are dreptul să presteze serviciul public de salubrizare la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01.08.2015, este asocierea SC Romprest Energy SRL – SC Compania Romprest Service SA, în baza Contractului de delegare nr. 23205/26.06.2015.

Începând cu data de 01.08.2015, activitatea SC URBAN SA de colectare a deşeurilor din municipiu este complet ilegală şi solicităm ca structurile abilitate – Poliţia municipiului Râmnicu Vâlcea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, ANAF, Oficiul Concurenţei şi Protecţia Consumatorilor – să dea curs sesizărilor transmise de către Primăria municipiului şi să sancţioneze, în funcţie de aria de competenţă, această ilegalitate.

Sesizăm, de asemenea, că s-au înregistrat o serie de situaţii grave generate de actuala stare de fapt – aducerea de deşeuri din afara oraşului şi depozitarea lor în punctele de colectare din oraş imediat după trecerea maşinilor Romprest, ameninţări la adresa reprezentanţilor acestei companii, sustragerea unor containere de gunoi şi înlocuirea lor cu altele, deteriorate, incendierea unor pubele etc. – şi cerem intervenţia fermă a organelor de ordine pentru identificarea făptaşilor şi aplicarea legii.

Primăria municipiului atrage atenţia tuturor asociaţiilor de proprietari, cetăţenilor care locuiesc la case şi agenţilor economici din Râmnicu Vâlcea că sunt obligaţi, în temeiul HCL nr. 50/2006 privind Normele de salubrizare ale municipiului, să încheie contracte de prestări servicii cu noul operator al acestui serviciu public.

În acelaşi timp, precizăm că toate contractele încheiate de asociaţiile de proprietari, persoanele fizice şi agenţii comerciali de pe raza municipiului cu SC URBAN SA sunt lovite de nulitate ca urmare a inexistenţei vreunei relaţii contractuale între această societate şi administraţia locală municipală. Ca urmare, orice emitere de facturi de către SC URBAN SA este ilegală, iar achitarea lor nu are nici un temei juridic şi nu poate fi impusă” – se arată în comunicatul de presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea.

„Romprest şi Primăria Râmnicu Vâlcea încalcă regulamentul”

De cealaltă parte, nici societatea de salubrizare Urban nu se lasă mai prejos, iar, prin intermediul unui comunicat de presă, acuză conducerea Primăriei Râmnicu Vâlcea şi firma Romprest că încalcă, cu bună-ştiinţă, regulamentul serviciului public de salubrizare al municipiului Râmnicu Vâlcea.

„URBAN SA Sucursala Rm. Vâlcea face cunoscut tuturor utilizatorilor serviciilor de salubrizare de pe raza municipiului Rm. Vâlcea că asocierea SC Romprest Energy SRL – SC Compania Romprest Service SA, cu sprijinul şi acoperirea conducerii Primăriei Rm. Vâlcea, INCALCA GRAV, ÎN MOD REPETAT prevederile din «REGULAMENT al serviciului public de salubrizare al municipiului Râmnicu Vâlcea», aşa cum este aprobat prin HCL 168 / 28.08.2014 şi intrat în vigoare la 30 zile de la aprobare, respectiv la 27.09.2014, şi nu poate să îndeplinească condiţiile asumate prin ofertă depusă la licitaţie şi desemnată de către Primăria Rm. Vâlcea drept câştigătoare, şi anume:

1. Operatorul ROMPREST încalcă, în mod repetat, prevederile Art. 65:

«Depozitarea deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora este permisa numai în Depozitul Feţeni, amenajat conform legislaţiei şi normelor tehnice în vigoare, şi numai după obţinerea acordurilor şi avizelor prevăzute de legislaţia privind protecţia şi conservarea mediului, igiena şi sănătatea populaţiei».

De la începerea prestării serviciilor ROMPREST depozitează deşeurile municipale şi asimilabile colectate de pe raza mun. Rm. Vâlcea la depozitul HOREZU.

2. Operatorul ROMPREST încalcă, în mod repetat, prevederile Art. 36:

«Pentru reducerea volumului, a cantităţii, facilitând manevrarea, şi pentru creşterea gradului de recuperare, deşeurile destinate depozitării trebuie sortate».

De la începerea prestării serviciilor ROMPREST nu sortează deşeurile colectate şi destinate depozitării, depozitând deşeurile amestecate, inclusiv deşeurile reciclabile, la depozitul HOREZU.

3. Operatorul ROMPREST încalcă, în mod repetat, prevederile Art. 35, al. 1:

«Deşeurile municipale şi deşeurile similare provenind de pe raza municipiului Rm. Vâlcea vor fi transportate direct la depozitare sau la instalaţiile de compost/sortare/valorificare, nejustificându-se înfiinţarea şi operarea unei staţii de transfer».

ROMPREST operează ILEGAL o staţie de transfer NEAUTORIZATĂ pe raza mun. Rm Vâlcea, în interiorul staţiei de compost Râureni, unde realizează activităţi de transfer al deşeurilor municipale şi asimilabile din autogunoiere în containere de mare capacitate spre a le transporta şi depozita la depozitul HOREZU. De asemenea, aşa este prevăzut şi în autorizaţia de mediu nr. 6 din 27.06.2011 revizuită la 5.08.2015 !!!!!!( pag. 25) şi acceptată de Primăria Rm. Vâlcea.

4. Operatorul ROMPREST încalcă, în mod repetat, prevederile Art. 64:

«În staţia de compost va fi tratată fracţiunea organică colectată separat din deşeul menajer, precum şi alte resturi vegetale rezultate din curăţarea căilor publice (crengi, frunze) şi a grădinilor, în vederea tratării şi obţinerii de îngrăşământ natural (compost)».

De la începerea prestării serviciilor ROMPREST descarcă din autogunoiere deşeurile municipale şi asimilabile colectate de pe raza mun. Rm. Vâlcea la staţia de compost de la Râureni, punând în pericol de contaminare toate bio-deşeurile existente în staţie.

5. Operatorul ROMPREST încalcă, în mod repetat, prevederile Art. 98, al (3)

«Determinarea cantităţilor de deşeuri primite la depozite se face numai prin cântărire».

De la începerea prestării serviciilor ROMPREST depozitează deşeurile municipale şi asimilabile colectate de pe raza mun. Rm Vâlcea la depozitul HOREZU, care nu deţine cântar pentru cântărirea deşeurilor care se depozitează!!!

6. Operatorul ROMPREST încalcă prevederile Art. 93 lit b), d), i):

«Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligaţii:

b) să îndeplinească obligaţiile asumate prin contractual de delegare a gestiunii serviciului încheiat cu Consiliul Local;

d) să asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale şi cu respectarea prezentului regulament, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare;

i) să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în vigoare».

De la începerea prestării serviciilor ROMPREST nu respectă:

- depozitarea obligatorie la FETENI;

- sortarea obligatorie a deşeurilor ce urmează a se depozita;

- face ilegal, în staţia de compost Râureni, transferul deşeurilor colectate din Rm. Vâlcea;

- nu sortează deşeurile colectate selectiv;

- în perioada 1-4 august 2015 ROMPREST nu a deţinut autorizaţie de mediu, conform legii şi nu a fost sancţionat de către administraţia publică locală, aşa cum cere prezentul regulament !!!!;

7. Operatorul ROMPREST încalcă, în mod repetat, prevederile Art. 15 lit d)

«Prestarea serviciului de salubrizare privind colectarea şi transportul deşeurilor municipale trebuie realizată în astfel de condiţii încât să se asigure:

d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantităţii de deşeuri şi reciclarea acestora».

De la începerea prestării serviciilor ROMPREST depozitează întreaga cantitate de deşeuri colectată, inclusiv deşeuri reciclabile, fără nicio reducere, la depozitul HOREZU.

8. Operatorul ROMPREST încalcă, prevederile Art. 3 lit e): «Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestart».

Tarifele ROMPREST conţin costurile cu depozitarea deşeurilor la Depozitul ecologic FEŢENI, de 84 lei/tona, dar depozitează deşeurile la depozitul HOREZU la un tarif cu mult mai mic, de aprox. 20 lei/tona. În acest fel firma ROMPREST îşi însuşeşte NEJUSTIFICAT diferenţa de preţ”.

Pierderi la Depozitul ecologic Feţeni

De asemenea, conducerea firmei Urban susţine că de când firma Romprest a preluat serviciul de salubrizare din Râmnicu Vâlcea, Depozitul ecologic Feţeni a înregistrat pierderi imense, cauzând un prejudiciul bugetului local de circa 245.000 lei.

De aceea, Urban face un apel către primarul Ion Gigi Matei să respecte şi să aplice regulamentul serviciului public de salubrizare al municipiului Râmnicu Vâlcea. „În baza prerogativelor cu care aţi fost învestit şi a atribuţiilor postului pe care îl ocupaţi VĂ SOMĂM să respectaţi şi să aplicaţi prevederile REGULAMENTULUI , aşa cum a fost aprobat de către Consiliul Local prin HCL 168 din 28.08.2014.

Vă facem cunoscut că, datorită faptului că noul operator nu îndeplineşte condiţiile legale impuse de REGULAMENT, în luna August 2015 Depozitul ecologic FEŢENI a înregistrat o pierdere de 243.213,6 lei, pierdere care se constituie drept prejudiciu în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Facem precizarea că, în calitatea sa de operator autorizat, URBAN SA îndeplineşte toate condiţiile, fiind singurul operator din zonă care SORTEAZĂ, În staţia de sortare proprie autorizată conform legii, deşeurile colectate şi asigură, din anul 2009 şi până în prezent, ÎNDEPLINIREA TUTUROR ANGAJAMENTELOR şi OBLIGAŢIILOR PE MEDIU asumate de către Primaria Municipiului Râmnicu Vâlcea în calitatea sa de autoritate publică locală” – se arată în apelul Urbanului către primarul Matei.
Evaluaţi acest articol
(12 voturi)
Claudia STANCIU

Autorul acestui material de presă poate fi contactat pe email la adresa claudia.stanciu@voceavalcii.ro

Editorial

13
Feb2020
Distrugerea României

Distrugerea României

Written byRomeo POPESCU

Cei care conduc destinele românești după 1989 pot fi  considerați trădători de țară. După asasinarea Ceaușeștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. Cum altfel explicați distrugerea sistematică a economiei, din ordinul și cu supervizarea celor...

Opinii

11
Iun2020
Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Written byMagda POPESCU

Țineți minte cinci cuvinte: Buican vrea să fie președinte! Cine subestimează capacitatea politică a lui Cristian Buican face o greșeală imensă. Omul este un adevărat animal politic care știe ce vrea, dar și mai mult, știe și cum poate obține...