OFICIAL: VÂLCENI, vedeţi ce apă beţi!

OFICIAL: VÂLCENI, vedeţi ce apă beţi! foto arhiva
Un raport al Administraţiei Bazinale de Apă Olt arată care este nivelul de protecţie a calităţii apelor la nivel de Bazin hidrografic al râului Olt, din care face parte și județul Vâlcea. Sinteza se întocmeşte anual şi se bazează pe rezultatele obţinute în anul 2014 în secţiunile de control de pe corpurile de apă de suprafaţă cu program de monitoring anual.

“Starea ecologică este o expresie a calităţii structurii şi funcţionării ecosistemelor acvatice asociate apelor de suprafaţă clasificate în concordanţă cu Anexa V a Directivei Cadru Apa 2000/60/CE.

Pentru categoriile de ape de suprafaţă, evaluarea stării ecologice se realizează pe 5 stări de calitate, respectiv: foarte bună, bună, moderată, slabă şi proastă. Evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic a corpurilor de apă de suprafaţă s-a realizat prin integrarea elementelor de calitate (biologice, fizico-chimice suport, poluanţi specifici). Starea ecologică/potenţialul ecologic final ia în considerare cea mai defavorabilă situaţie.

În cadrul Subsistemului de monitoring râuri s-au monitorizat prin intermediul a 32 de secţiuni un număr total de 24 de corpuri de apa naturale delimitate pe o lungime totală de 823 km, aferente judeţului Vâlcea, principalele cursuri de apă monitorizate fiind: Olt, Lotru, Cerna, Olteţ, Luncavăţ, Bistriţa şi Topolog.

Conform evaluării stării ecologice 20 de corpuri de apă în lungime totală de 708 km. au atins Starea bună, într-un procent de 83,33% din total, iar conform evaluării stării chimice, toate corpurile de apă monitorizate au atins Starea bună, încadrându-se în cerinţa Directivei Cadru Apă 2000/60/CE”, se arată într-o informare a Administraţiei Bazinale de Apă Olt.

Raportul conţine şi date despre monitorizarea lacurilor din judeţul Vâlcea, dar şi a apelor subterane şi a apelor uzate. Pentru a reflecta date statistice corecte, în cadrul Subsistemului de monitoring lacuri s-au monitorizat prin intermediul a 12 secţiuni un număr total de 4 corpuri de apă respectiv: Lotru acumulare Vidra – volum 340 milmc, lungime 9 km prin 2 secţiuni de monitorizare, Lotru acumulare Brădişor - volum 39 milmc, lungime 6 km prin 2 secţiuni de monitorizare, Ioneşti, Zăvideni Drăgăşani, Strejeşti, Arceşti, Slatina Ipoteşti, Drăgăneşti - Olt, şi aval Frunzaru, lungime 87 km, prin 2 secţiuni de monitorizare şi Robeşti, Gura Lotrului, Turnu, Călimăneşti, Dăeşti, Rm. Vâlcea, Râureni, Govora şi aval ac. Băbeni lungime 73 km, prin 6 secţiuni de monitorizare.

“În urma evaluării potenţialului ecologic a corpurilor de apă din punct de vedere biologic şi al elementelor fizico-chimice, potenţialul este bun la 3 corpuri de apă, iar la unul respectiv sectorul Robeşti, Gura Lotrului, Turnu, Călimanesti, Dăeşti, Rm.Vâlcea, Râureni, Govora şi aval ac. Băbeni starea este moderată dată de Nutrienţi NO3- la elemente fizico-chimice.

În cadrul Subsistemului de monitoring ape subterane s-au monitorizat 18 foraje, cantitativ şi calitativ, pe trei corpuri de apă delimitate. Rezultatul încadrării corpurilor de apă în starea chimică este următorul: Lunca şi terasele Oltului inferior – s-a încadrat în stare chimică slabă, Vânturariţa – Buila s-a încadrat în stare chimică bună, iar Vestul depresiunii Valahe s-a încadrat în stare chimică slabă.

În cadrul Subsistemului de monitoring ape uzate s-a monitorizat un număr total de 79 evacuări. La sursele de ape uzate sus menţionate sunt monitorizaţi în special, indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate prevăzuţi în autorizaţiile de gospodărire a apelor, valorile maxim admisibile fiind cele prevăzute în H.G. 352/2005- NTPA 001. Volumul total de ape uzate evacuate la nivelul judeţului Vâlcea în anul 2014, este de 33.336 mii metri cubi”, se mai precizează în comunicat.
Evaluaţi acest articol
(4 voturi)
Magda POPESCU

Autorul acestui material de presă poate fi contactat pe email la adresa magda.popescu@voceavalcii.ro
Urmariți acest autor și pe Google Plus

Editorial

13
Feb2020
Distrugerea României

Distrugerea României

Written byRomeo POPESCU

Cei care conduc destinele românești după 1989 pot fi  considerați trădători de țară. După asasinarea Ceaușeștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. Cum altfel explicați distrugerea sistematică a economiei, din ordinul și cu supervizarea celor...

Opinii

11
Iun2020
Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Written byMagda POPESCU

Țineți minte cinci cuvinte: Buican vrea să fie președinte! Cine subestimează capacitatea politică a lui Cristian Buican face o greșeală imensă. Omul este un adevărat animal politic care știe ce vrea, dar și mai mult, știe și cum poate obține...