EXCLUSIV! Un mister nedezlegat: Cine stă în spatele provocării mitei şi arestării lui Ionuţ Ionescu?

25 Ian 2015
Arestarea pentru comiterea unui act de corupţie a inginerului Ionuţ Ionescu – directorul comercial de la APAVIL – Vâlcea se dovedeşte un caz foarte uşor pentru procuror dar a lăsat o undă de dezamăgire privind temeinicia acuzaţiei fundamentată pe o (presupusă) provocare declanşată ocult pentru scoaterea râmniceanului nostru din cursa existenţială socială, profesională şi politică. Aşa cum ne-am obişnuit cititorii, prin bunăvoinţa magistratului cauzei, am intrat în posesia „Referatului cu propunere de arestare preventivă" pe care îl publicăm integral, lăsându-vă pe dumneavoastră să trageţi concluziile. Înainte de a vă dumiri asupra anchetei făcute şi acuzaţiei, menţionăm că Ionuţ Ionescu şi-a recunoscut fapta, a demisionat din funcţia deţinută la APAVIL şi nu a încheiat nici un contract de achiziţionare de bunuri şi servicii necesare societăţii la care lucra, totul fiind numai o promisiune de colaborare, finalizată cu o presupusă acceptare a banilor cu care a fost găsit în maşină.
Aşadar, infracţiunea a fost comisă şi recunoscută, simpla nerefuzare fiind definită în Codul Penal tot ca luare de mită, chiar dacă nu a oferit nimic concret în schimb. Am aşteptat acest document pe care îl publicăm, în speranţa că vom putea fi lămuriţi dacă denunţătorul a fost "dirijat" spre provocarea vâlceanului nostru ca să comită infracţiunea (menţionez că nu acuz procurorul anchetator de scenarită, el făcându-şi doar datoria declanşată de denunţul lui Bogdan Ionel - reprezentantul SC Hidroprest Steel SA şi care sunt perceptele morale care l-au determinat pe acesta să sesizeze DNA. Mai trebuie amintit că firma denunţătorului a venit în Rm. Vâlcea la jumătatea anului trecut, a închiriat spaţii pentru sediul social şi depozite aici şi, după consumarea infracţiunii, a şi dispărut din municipiul nostru, cum, la fel, trebuie spus că firma nu a desfăşurat acte sau fapte de comerţ de la înfiinţare iar denunţătorul nu apare ca salariat în niciun document al firmei Hidroprest Steel. Aşteptăm rechizitoriul pentru a ne informa corect asupra cazului şi a lămuri întreaga situaţie misterioasă. Pentru că aici există mult mister! 

REFERAT
cu propunere de arestare preventivă
09 ianuarie 2015, ora 11.00
COSMIN CROITORIU - procuror şef al Serviciului Teritorial Craiova din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie
Examinând actele de urmărire penală din dosarul penal cu numărul de mai sus,

CONSTAT:

Prin ordonanţa nr. 275/P/2014 din data de 08.10.2014 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Craiova s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la săvârşirea infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 6 din Lg. 78/2000 rap. la art. 289 alin. 1 C.p.
Prin ordonanţa din data de 06.01.2015, ora 09:00, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul Ionescu Ion - fiul lui Ion şi Ana Maria, născut la data de 02.01.1968, domiciliat în mun. Râmnicu Vâlcea, str. Apusului, nr.24, jud. Vâlcea, ............... sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 289 alin 1 C.p.
Prin ordonanţa din data de 08.01.2015, ora 19:20 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul Ionescu Ion, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 289 alin 1
Prin ordonanţa din data de 08.01.2015, ora 19.50 s-a dispus reţinerea inculpatului Ionescu Ion pe o durată de 24 de ore, până la data de 09.01.2015, ora 19.50.
Din probele administrate în cauză (declaraţii de martor, înscrisuri, procese verbale, procese verbale de redare a convorbirilor telefonice şi ambientale, procese verbale de percheziţie, proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante şi planşe fotografice) a rezultat că în intervalul septembrie 2014 - decembrie 2014, martorul denunţător Bogdan Ionel - reprezentant de fapt al SC Hidroprest Steel SA, a remis sumele de 1.000 dolari americani şi 5.000 de lei numitului Ionescu Ion, director comercial al SC Apavil SA Vâlcea, pentru ca acesta din urmă să-i atribuie. în mod preferenţial, prin încredinţare directă, contracte de achiziţie publică vizând necesarul SC Apavil SA Vâlcea aferent anului 2015.
De comun acord, cei doi au stabilit ca Ionescu Ion să primească în numerar suma de 10.000 de dolari americani, iar în funcţie de cuantumul contractelor atribuite, să-i mai fie remis un procent de 15% din contravaloarea acestora din care să fie scăzută suma dată în avans.
În data de 08 ianuarie 2015, Ionescu Ion a fost surprins în flagrant după ce a primit sumele de 1.000 euro şi 20.000 lei de la martorul Bogdan Ionel, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, respectiv atribuirea, prin încredinţare directă, de contracte de achiziţie publică de către S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, în favoarea societăţii al cărei reprezentant este martorul denunţător.
În concret inculpatul a primit de la Bogdan Ionel sumele de 1.000 dolari americani, 5.000 lei, 1.000 de euro (pretinsă pentru o subordonată a sa dar în realitate cu scopul de şi-o însuşi tot el) şi 20.000 lei pentru ca, în conformitate cu atribuţiile sale de serviciu să-i faciliteze martorului denunţător încheierea de contracte de achiziţie publică cu SC APAVIL SA Vâlcea.
Conform contractului de mandat nr. 9/20.02.2014, aprobat prin decizia Consiliului de Administraţie al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, Ionescu Ion deţine funcţia de director comercial, având atribuţii de serviciu cu privire la coordonarea şi conducerea activităţilor desfăşurate în vederea scopului şi obiectivului de activitate al societăţii susmenţionate şi, implicit, achiziţionarea de bunuri şi servicii în interesul societăţii.
Din verificările efectuate, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea este societate comercială cu capital integral de stat, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea şi având ca acţionari unităţile teritoriale din raza judeţului.
Materialul probator administrat în cauză confirmă faptul că inculpatul a săvârşit o infracţiune de corupţie, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii având maximul special de 10 ani, iar pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, se constată că privarea lui de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea public.
Astfel, săvârşirea infracţiunii de luare de mită, prevăzută în mod expres în art. 223 alin. 2 C.p.p., prin natura ei şi prin gradul de pericol social abstract pe care îl implică, creează un pericol concret pentru ordinea publică, având în vedere gravitatea acestui fenomen infracţional şi limitele ridicate de pedeapsă stabilite de lege, elemente de natură a stârni o reacţie de oprobriu general puternică, astfel încât se justifică privarea de libertate a inculpatului.
Pericolul concret rezultă din modul în care inculpatul a acţionat, uzând de funcţia de decizie (director comercial) pe care o deţine în cadrul unei societăţi comerciale cu capital integral de stat, pe care a folosit-o pentru a obţine în mod injust foloase necuvenite în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu şi creând impresia posibilităţii de încredinţare directă, în mod preferenţial, de contracte de achiziţie publică încheiate în numele SC APAVIL SA.
Activitatea infracţională a inculpatului trebuie privită şi în contextul mai larg al necesităţii combaterii corupţiei şi al încercării de a preveni şi combate orice act prin care se aduce atingere bunei desfăşurări a activităţii oricărui funcţionar public, cu atât mai mult a unor persoane care deţin şi funcţie de decizie în cadrul unor instituţii publice/societăţi cu capital de stat.
În absenţa unui răspuns ferm al autorităţii judiciare, lăsarea în libertate a inculpatului acuzat de fapte de o asemenea gravitate poate crea în rândul cetăţenilor un sentiment de neîncredere în organele statului şi temerea că valorile sociale nu pot fi protejate în mod eficient în situaţia unor fapte de acelaşi gen (I.C.C.J., s. p., decizia penală nr. 210/2004).
În situaţia în care astfel de persoane ar fi cercetate şi judecate în stare de libertate, lipsa unei reacţii ferme a autorităţilor judiciare poate fi o încurajare a altor persoane să comită fapte de acelaşi gen.
Arestarea inculpatului răspunde cerinţelor de actualitate, oportunitate şi proporţionalitate a arestării preventive, având în vedere că nici o altă măsură nu ar îndeplini scopul urmărit de legiuitor.
În raport cu art. 5 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art. 23 din Constituţie, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune sau există motive temeinice de a se crede în posibilitatea săvârşirii unei noi infracţiuni, fiind necesară astfel pentru apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea în bune condiţii a procesului penal. Analiza acestei condiţii în raport cu gravitatea faptei săvârşite, persoana şi conduita inculpatului, reacţia opiniei publice, rezonanţa şi gravitatea faptelor denotă că, în speţă, sunt îndeplinite exigenţele pentru a putea fi dispusă privarea de libertate.
Rezultă aşadar că lipsirea de libertate, prin dispunerea măsurii arestării preventive se impune, luându-se în considerare interesul public ce trebuie protejat cu prioritate şi fără încălcarea prezumţie de nevinovăţie a inculpatului, faţă de regula respectării libertăţii individuale, acest interes general al menţinerii ordinii sociale şi de drept trecând înaintea dreptului persoanei de a fi cercetată în stare de libertate şi justificând privarea de libertate.
Săvârşirea infracţiunii de luare de mită de către inculpat şi indiciile grave de vinovăţie constituie factori pertinenţi sub aspectul temeiniciei privării de libertate, cu atât mai mult cu cât acţiunile acestuia pot crea un prejudiciu grav de imagine instituţiilor statului, determinând o percepţie deformată şi o stare de neîncredere a societăţii cu privire la reacţia fermă a organelor judiciare de a combate a fenomenul de corupţie.
În acelaşi context, măsura arestării preventive pe care solicităm sa o dispună Judecătorul de drepturi si libertăţi este proporţionala cu gravitatea acuzaţiilor, raportat la modalitatea de săvârşire a infracţiunii, cuantumul sumelor de bani necuvenite primite şi la rezonanţa socială a unor asemenea activităţi infracţionale.
Având în vedere că în cauză există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ca inculpatul săvârşit infracţiunea pentru care s-a dispus punerea in mişcare a acţiunii penale, iar măsura arestării preventive este proporţională cu gravitatea acuzaţiei, în temeiul art. 224, art. 223 alin. 1 şi 2 C.p.p. rap. la art. 202 alin. 1 şi 3 C.p.p.,

PROPUN:

Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 09.01.2015 şi până la data de 07.02.2015, a inculpatului Ionescu Ion - fiul lui Ion şi Ana Maria, născut la data de 02.01.1968 în mun. Rm. Vâlcea, domiciliat în mun. Râmnicu Vâlcea, str. Apusului, nr.24, jud. Vâlcea, având reşedinţa în mun. Rm. Vâlcea, str. Ştirbei Vodă, nr. 382 - actualizat com. Vlădeşti, sat Vlădeşti, nr. 547, jud. Vâlcea, CNP ************, posesor al CI, seria **, nr. ***********, eliberat de SPCLEP Rm. Vâlcea, stare civilă - căsătorit, doi copii minori, stagiu militar - fără obligaţii militare, studii - superioare, profesie/ocupaţie - director comercial, loc de muncă - S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 6 din Lg. 78/2000 rap. la art. 289 alin. 1 C.p.
Inculpatul Ionescu Ion a fost reţinut 24 ore în Centrul de reţinere şi arestare preventivă din cadrul IPJ Dolj, începând cu data de începând de la data de 08.01.2015, ora 19:50, până la data de 09.01.2015, ora 19:50, fiind asistat de apărătorul ales, avocat Stănculescu Victor George din cadrul Baroului de Avocaţi Vâlcea.
Prezentul referat, însoţit de dosarul de urmărire penală (_ file), se înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj.
Evaluaţi acest articol
(6 voturi)
Romeo POPESCU

Autorul acestui material de presă poate fi contactat pe email la adresa romeo.popescu@voceavalcii.ro
Urmariți acest autor și pe Google Plus

Editorial

13
Feb2020
Distrugerea României

Distrugerea României

Written byRomeo POPESCU

Cei care conduc destinele românești după 1989 pot fi  considerați trădători de țară. După asasinarea Ceaușeștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. Cum altfel explicați distrugerea sistematică a economiei, din ordinul și cu supervizarea celor...

Opinii

11
Iun2020
Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Written byMagda POPESCU

Țineți minte cinci cuvinte: Buican vrea să fie președinte! Cine subestimează capacitatea politică a lui Cristian Buican face o greșeală imensă. Omul este un adevărat animal politic care știe ce vrea, dar și mai mult, știe și cum poate obține...