Ziar de opinie și luptă împotriva corupției, crimei organizate, criminalității economico-financiare și abuzurilor.Ziar de opinie și luptă mpotriva corupției, crimei organizate, criminalității economico-financiare și abuzurilor.
"La ce-i bună libertatea cuvântului, daca nu te poți folosi de ea?" 

Ultima oră


Superficialitate crasă la Primăria Racovița

26 Mai 2010

Un control al ITM arată

HAOS. Un control efectuat de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) la Primăria Racovița a scos la ivealăo serie de disfuncționalități în actul administrativ. Printre altele, au fost verificate un număr de 15 dosare de ajutor social, din care a reieșit faptul că , de obicei, cererea de acordare a ajutorului nu era însoțităde actele doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, dar și multe alte nereguli.

Potrivit declarațiilor Ionelei Bîcă , șeful ITM, anchetele sociale, efectuate la Primăria Racovița, sunt foarte sumare, iar din acestea nu rezultădacă venitul lunar al familiei a fost stabilit corect, în funcție de lista cu bunurile considerate de strictănecesitate și lista cu bunurile care nu sunt considerate de strictănecesitate pentru nevoile familiei. "Trebuie menționat că dispozițiile de acordare, suspendare sau încetare a plății ajutorului social nu sunt întocmite conform modelului prevăzut în normele metodologice și nu prevăd cuantumul ajutorului social acordat. De asemenea, nu a fost asigurat nici instructajul privind normele de tehnică a securității muncii, iar incapacitatea temporarăde muncă sau, După caz, pierderea totalăsau parțialăa acesteia nu a fost dovedităprin acte", ne-a spus Bîcă . Trebuie menționat că mai mulți beneficiari ai ajutoarelor sociale nu și-au îndeplinit obligația de a dovedi din 3 în 3 luni cu adeverințăeliberatăde AJOFM că sunt în că utarea unui loc de muncă și, mai mult, că nu au refuzat un loc de muncă .

Sancțiuni

Au fost verificate și cererile pentru plata ajutorului pentru încă lzirea locuinței, constatându-se că nu au fost emise dispoziții nominale, pentru fiecare beneficiar, ci una singură, comună, cu toți beneficiarii.

În urma controlului efectuat la Primăria Racovița s-a constatat că la acordarea ajutoarelor sociale și a ajutoarelor pentru încă lzirea locuinței nu sunt respectate prevederile legale, probleme legate de modalitatea de acordare a ajutoarelor sociale, dar și alte probleme. "Reprezentanții Primăriei Racovița vor avea obligația de acum încolo ca la îndeplinirea fiecă rui termen săinformeze în scris Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea asupra modului de îndeplinire a fiecă rei recomandări. În situația neinformă rii Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea, neîndeplinirii recomandărilor sau a nerespectării termenelor prevăzute prin prezentul raport de control, se vor aplica sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare", a subliniat Ionela Bîcă.

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Olivia Pîrvu

Autorul acestui material de presă poate fi contactat pe email la adresa olivia.pirvu@voceavalcii.ro

Website www.voceavalcii.ro
valoris
Pensiunea Iulia site
Pensiunea Bradul site
uzina mecanica
 
annabella