Programul de reabilitare a sistemului de termoficare al Râmnicului a intrat în linie dreaptă

28 Iul 2010

INVESTI ȚI. Săptămâna trecută, a avut loc o dezbatere publică pe tema necesității reabilitării sistemului de termoficare a orașului, condiție impusă de organismele europene în vederea diminuării poluării mediului.

Până în 2013, România trebuie să- și reducă aproape de 4 ori emisiile de dioxid de sulf și alte noxe. Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Râmnicu Vâlcea generează emisii de substanțe poluante în aer, respectiv emisii de NOx , emisii de SO2 și pulberi rezultate din arderea combustibilului în IMA (cazanul C7) din cadrul sursei. Conform legislației în vigoare, CET Govora are ca ultim termen de conformare data de 31.12.201. Acțiunile de conformare la cerințele de mediu din Tratatul de aderare România Uniunea Europeană sunt absolut necesare, în cazul neîndeplinirii acestora, CET Govora trebuie să- și închidă capacitățile de lucru sau să opteze pentru menținerea lor în funcțiune o durată limitată, de 20.000 de ore, fără posibilitate de revenire asupra deciziei. Această durată de funcționare înseamnă cca 3 ani.

Studiile efectuate de organismele competente la nivel mondial arată că emisiile de poluanți atmosferici provenind de la instalațiile mari de ardere (IMA) care utilizează combustibili fosili și care produc energie și căldură (prin co-generare) au un impact semnificativ asupra mediului. Aceste instalații emit concentrații ridicate de dioxid de sulf, oxizi de azot, pulberi, metale grele (care cauzează ploi acide și presupun un risc enorm pentru sănătatea populației, în special în marile zone industriale) și gaze cu efect de seră, precum dioxid de carbon și metan.

România trebuie să depună, în continuare, eforturi considerabile pentru reducerea emisiilor de SO2 (dioxid de sulf) în vederea conformării cu cerințele Protocolului de la Goteborg. Mai mult decât atât, până în 2013 trebuie înregistrate reduceri majore ale emisiilor de SO2(dioxid de sulf), NOx  (oxizi de azot) și pulberi provenite de la instalațiile mari de ardere (IMA), în vederea conformării cu Directiva 2001/80/CE (o reducere de aproape 4 ori de la plafonul intermediar de 540.000 tone în 2007 la 148.000 tone în 2013).

Emisiile în aer ale poluanților proveniți de la instalațiile mari de ardere au impact deosebit de negativ asupra sănătății umane și mediului și reprezintă cea mai importantă parte a emisiilor totale de SO2 și NOx în zonele urbane, accentuând fenomenele de acidifiere și de formare a ozonului troposferic.

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Râmnicu Vâlcea generează emisii de substanțe poluante în aer, respectiv emisii de NOx , emisii de SO2 și pulberi rezultate din arderea combustibilului în IMA (cazanul C7) din cadrul sursei.

În conformitate cu legislația în vigoare și cu condițiile prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu nr. 16/04.09.2006 eliberată pentru activitatea CET Govora, instalația mare de ardere are perioade de tranziție pentru conformarea cu valori ale limitelor de emisie stabilite pentru:

- SO2, termenul de conformare fiind 31.12.2011,

- NOx, termenul de conformare fiind 31.12.2011;

-  pulberi, termenul de conformare fiind 31.12.2010.

Acțiunile de conformare la cerințele de mediu din Tratatul de aderare România Uniunea Europeană, sunt necesare, pentru că, în cazul neîndeplinirii acestora, CET Govora trebuie să- și închidă capacitățile de lucru sau să opteze pentru menținerea lor în funcțiune o durată limitată, de 20.000 de ore, fără posibilitate de revenire asupra deciziei. Această durată de funcționare înseamnă cca 3 ani.

Dacă până la datele scadente, nu se realizează conformarea la cerințele de mediu, aceasta ar conduce la oprirea definitivă a CET Govora cu consecințe grave asupra vieții economice și sociale a municipiului Râmnicu Vâlcea și a județului Vâlcea (întreruperea furnizării energiei termice către locuitorii municipiului și a furnizării aburului industrial către agenții economici de pe platforma industrială rezultând reducerea activității economice și șiomaj).

UE ne dă peste 27 milioane de euro

Astfel, Consiliul Județean Vâlcea a participat la preselecția organizată de Ministerul Mediului pentru a beneficia de asistență tehnică pentru un proiect major ce se va finanța prin Axa prioritară 3 a Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), aplicația județului Vâlcea  - "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice"- fiind selectată în acest sens.

Având în vedere termenele foarte scurte, măsurile de conformare pentru pulberi se vor îndeplini până la sfârșitul anului 2010 în baza unor lucrări finanțate din fonduri proprii, iar conformarea pentru dioxidul de sulf și pentru oxizii de azot se vor realiza prin aplicația majoră ce se va finanța prin POS Mediu.

Până la acest moment, asistența tehnică, Institutul de Studii și Proiectări Energetice S.A. București a elaborat și depus următoarele documentații: master-plan, studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, documentații pentru avize, planul de achiziții, analiza instituțională și documentațiile de atribuire a lucrărilor, toate acestea fiind deja aprobate și de Consiliul Județean, iar ultimul document, cererea de finanțare a fost depusă în forma inițială la începutul lunii iulie a.c., urmând a fi definitivată în baza observațiilor formulate de beneficiar.

În paralel, Consiliul Județean Vâlcea va rezolva problema proprietății asupra bunurilor care fac obiectul proiectului, prin trecerea acestora din patrimoniul S.C. CET Govora S.A. în domeniul public al județului Vâlcea.

Valoarea totală a investiției, care se va derula pe perioada a doi ani este de 66,036 milioane euro, din care: Grant de la Uniunea Europeană: 27,774 milioane euro; Bugetul de Stat: 24,997 milioane euro; Contribuția locală, inclusiv TVA aferent cheltuielilor efectuate: 13,265 milioane euro.

Investiția prioritară propusă pentru finanțare din fonduri UE, prin POS Mediu-Axa Prioritară 3, în perioada 2010-2013, cuprinde următoarele elemente:

Instalația de desulfurare gaze de ardere la cazanul 7 din CET Govora;

Arzătoare inox și reparații cazan nr. 7 din CET Govora;

Reabilitare electropompe și pompe termoficare din CET Govora;

Reabilitarea rețelei de termoficare din Municipiul Râmnicu Vâlcea

Prin acest proiect, județul Vâlcea va îndeplini în mare măsură condițiile de conformare pentru protejarea mediului, în special a aerului, impuse României prin Tratatul de aderare, obligații, pe care, în lipsa acestei finanțări, va trebui să le realizeze integral din surse proprii până în anul 2012, conform Autorizației Integrate de Mediu nr.16/04.09.2006 emisă pentru funcționarea S.C. CET Govora S.A.

DANA NEDESCU

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Redactia

Telefoane:
+40 250 735 511
+40 350 806 801
Email:
voceavalcii@yahoo.com
redactia@voceavalcii.ro

Editorial

13
Feb2020
Distrugerea României

Distrugerea României

Written byRomeo POPESCU

Cei care conduc destinele românești după 1989 pot fi  considerați trădători de țară. După asasinarea Ceaușeștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. Cum altfel explicați distrugerea sistematică a economiei, din ordinul și cu supervizarea celor...

Opinii

11
Iun2020
Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Written byMagda POPESCU

Țineți minte cinci cuvinte: Buican vrea să fie președinte! Cine subestimează capacitatea politică a lui Cristian Buican face o greșeală imensă. Omul este un adevărat animal politic care știe ce vrea, dar și mai mult, știe și cum poate obține...