Bușe readuce la viață "căpușa" Centrul de Informare Turistică

24 Mai 2007

O decizie care ridică multe semne de întrebare

"Intre 2002 și 2004, acest centru a cheltuit miliarde de lei fărăsăproducă nici un beneficiu și fărănici un efect în privința creșterii numărului de turiști care vin săviziteze județul Vâlcea " la începutul anului 2005, CIT Vâlcea a dispărut printr-o decizie a Consiliului Județean " în prezent, Dumitru Bușe a semnat o decizie de înființare a unei comisii de analizăa necesității, oportunității și posibilității de înființare a "Centrului de Informare Turistică ", serviciu specializat în subordinea Consiliului Județean

 

În toată avalanșa de scandaluri cu Regia Autonomăjudețeană de Drumuri și Poduri Vâlcea și cu procesele pierdute/câștigate de vicepreședinții Consiliului Județean Vâlcea, Nicolae Pătru și Ion Cîlea, președintele Dumitru Bușe a semnat pe genunchi, ferit de privirile opiniei publice, o dispoziție de reînființare a Centrului de Informare Turistică (CIT). Un serviciu care timp de doi ani a reprezentat o adevărată"gaurăneagră" pentru Consiliul Județean: a cheltuit miliarde de lei fărăsăproducă nici un beneficiu și fărănici un efect în privința creșterii numărului de turiști care vin săviziteze județul Vâlcea. CIT Vâlcea a dispărut printr-o decizie a Consiliului Județean în urmăcu 2 ani Brusc, însă , Dumitru Bușe s-a răzgândit și în cursul lunii martie a acestui an a semnat o dispoziție privind constituirea unei comisii de analizăa necesității, oportunității și posibilității de înființare a "Centrului de Informare Turistică ", serviciu specializat în subordinea Consiliului Județean. Din această comisie fantomăvor face parte următorii: Mădălina Vălimăreanu (președinte), Mircea Monu, Daniela Calianu, Aurelia Blaga, Emilia Tudor și că tălin Brănescu (membrii). În cuprinsul dispoziției se prevede că această comisie "va analiza posibilitatea înființării Centrului Județean de Informare Turistică , iar în colaborare cu autoritățile administrației publice locale din localitățile cu stațiuni turistice de interes național (Băile Govora, Băile Olănești, că limănești-că ciulata, Voineasa), sau de interes local (Horezu), va analiza posibilitatea organizării centrelor de informare turistică în aceste localități și va stabili locațiile acestor centre, resursele umane, financiare și logistica necesară . Rezultatul analizei se va consemna într-un raport care apoi va fi prezentat președintelui Consiliului Județean Vâlcea, Dumitru Bușe". Scurt și la obiect această dispoziție a președintelui Bușe, cel care prin anul 2005 era cel mai vehement susținător al desființări Centrului de Informare Turistică .

 

Bani publici aruncați pe apa Sâmbetei

 

Hotărârea de desființare a "că pușei" CIT Vâlcea a fost luatăde Consiliul Județean Vâlcea în data de 1 aprilie 2005. Totodată, s-a stabilit ca începând cu aceeași dată, Centrul de Informații Turistice săintre în lichidare iar bunurile acestui serviciu săfie preluate, pe bazăde protocol, de că tre Consiliul Județean Vâlcea. Ultimul șef al Centrului de Informare Turistică a fost soția lui Ion Popescu - Sodă, pusădirectoare cu "pile și relații" de fostul președinte al Consiliului Județean, Iulian Comănescu. Culmea tupeului s-a petrecut la sfârșitul anului 2004, când Centrul de Informații Turistice Vâlcea a solicitat aprobarea Consiliului Județean Vâlcea pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital integral de la bugetul județului Vâlcea. Realitatea a demonstrat în 2004 că nu s-au putut institui taxe speciale de turism iar donațiile și sponsorizările, ca surse de finanțare benevole din partea agenților economici, a asociațiilor profesionale sau a persoanelor fizice care lucreazăîn turism au fost practic inexistente. Singura sursăde finanțare a cheltuielilor pentru anul 2004 a constituit-o angajarea unui împrumut temporar în sumăde 900 milioane lei vechi, cu termen de rambursare a acestui împrumut în data de 5 februarie 2005. Din această sumă, Consiliul Județean Vâlcea a acordat în două tranșe suma de 400 milioane lei, din care CIT Vâlcea a rambursat 20% în luna august 2004, respectiv 80 milioane lei. Convenția prevedea însă că dacă până la data de 30 iunie 2004 Centrul de Informații Turistice nu înregistreazăvenituri proprii care săgaranteze rambursarea împrumutului, în cuantum de 20% din suma acordată, Consiliul Județean Vâlcea va sista acordarea tranșelor următoare de împrumut, ceea ce s-a și întâmplat. În cursul lunii iunie 2004, compartimentul audit din cadrul Consiliului Județean a procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor privind încasarea veniturilor proprii care săgaranteze rambursarea împrumutului și eliberarea unei noi tranșe de împrumut. În raportul de audit se menționeazăcă la data de 25 iunie 2004 nu s-au realizat venituri proprii, situație în care Centrul de Informații Turistice Vâlcea nu a respectat prevederile convenției încheiate cu Consiliul Județean. Ulterior, compartimentul de audit public intern a întocmit al doilea raport, prin care s-a constatat respectarea clauzei din convenție cu o întârziere de 60 zile, existența în contul de disponibil la data de 8 decembrie 2004 a sumei de 394.481 lei vechi și concluzioneazăcă nu existăgaranții certe de realizare a veniturilor proprii din parteneriatele încheiate. Potrivit prevederilor convenției, în termen de un an de zile de la data semnării de că tre părți, trebuia rambursat integral împrumutul acordat, iar în situația nerambursării la termenul prevăzut în convenție, Centrul de Informații Turistice Vâlcea urma săsuporte dobânzi și penalități de întârziere. În ședința Consiliului Județean din ianuarie 2005 s-a decis ca activitatea CIT Vâlcea săfie finanțatăși de la bugetul județului. Proiectul de hotărâre a fost amânat, cu propunerea de a se iniția un parteneriat public - privat cu Centrul de Informare din cadrul Camerei de Comerț și Industrie și Asociația Turismului Vâlcean. După această ședință, Consiliul Județean a transmis Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea și Asociației Turismului Vâlcean, cu rugămintea de a analiza posibilitatea unei asocieri, dar solicitarea a rămas fărărăspuns.

 

Propunere "indecentă" a muribundei CIT Vâlcea

 

În luna martie 2005, Consiliul Județean a atenționat Centrul de Informații Turistice că avea de rambursat suma de 320 milioane lei vechi, la care se adaugădobânzile în sumăde 3,8 milioane lei vechi. Surprinzător însă Centrul de Informații Turistice a transmis Consiliului Județean o adresăîn care se specifică faptul că nu poate sărestituie suma împrumutată, și propune două variante: modificarea regulamentului de organizare și funcționare în sensul finanțării din subvenții de la bugetul județului Vâlcea; desființarea Centrului de Informații Turistice Vâlcea, prin hotărâre a Consiliului Județean. Datorităfaptului că în anul 2004 CIT Vâlcea nu și-a realizat obiectul de activitate, nu a reușit săse autofinanțeze, și nu poate sărestituie Consiliului Județean suma împrumutată, s-a aprobat în luna martie 2005 proiectul de hotărâre privind desființarea Centrului de Informații Turistice Vâlcea.

 

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Olivia Pîrvu

Autorul acestui material de presă poate fi contactat pe email la adresa olivia.pirvu@voceavalcii.ro

Website www.voceavalcii.ro

Editorial

13
Feb2020
Distrugerea României

Distrugerea României

Written byRomeo POPESCU

Cei care conduc destinele românești după 1989 pot fi  considerați trădători de țară. După asasinarea Ceaușeștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. Cum altfel explicați distrugerea sistematică a economiei, din ordinul și cu supervizarea celor...

Opinii

11
Iun2020
Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Written byMagda POPESCU

Țineți minte cinci cuvinte: Buican vrea să fie președinte! Cine subestimează capacitatea politică a lui Cristian Buican face o greșeală imensă. Omul este un adevărat animal politic care știe ce vrea, dar și mai mult, știe și cum poate obține...