Sesiune de Informare-Antreprenoriat Social - Progres, Echitate, Respect(ASPER)

05 Feb 2020
AsociațiaPsihologilorGorjeniaorganizatluni03februarie2020,ora15.00,laRamnicuValcea,AgentiaVilextur, str. General Magheru nr.6, bl. V6o sesiunede informarein cadrulproiectuluiPOCU/449/4/16/128242“AntreprenoriatSocial-Progres,Echitate,Respect(ASPER)”,cofinanțatdin Fondul Social European prinProgramulOperaționalCapitalUman2014-2020, la care au participat 32 de persoane.
Proiectulesteimplementat deAsociațiaPsihologilorGorjeniînparteneriat cuFundațiaBasarabșiSOCIAL COM S.R.L.
Proiectularecaobiectivgeneralinfiintarea a 21 intreprinderisocialeșiconsolidareacapacitățiicelor 21 intreprinderi de economiesocială de a funcționaîntr-o manieră auto-sustenabilă, pentrufacilitareaaccesului la ocupareaforței de muncapentru 90 persoane, peparcursul a 36 lunișipromovareaantreprenoriatului social și a in tegrăriivocaționaleînîntreprinderilesocialeșieconomiasocială din RegiunileSud-Vest OlteniașiSud - Muntenia, înjudețeleGorj, Dolj, Mehedinți, Vâlcea, Argesși Dâmbovița.
Proiectulnostrusi-a stabilit ca areal de implementareregiuneaSud-Vest Oltenia(judeteleGorj,Dolj, Mehedinți, Vâlcea) siRegiuneaSud - Muntenia(județeleArgesși Dâmbovița), urmandsafurnizezeserviciiprininfiintarea a3 birouri de implementare,gazduite in locatiiinchiriate dinTârgu Jiu, Curtea de Argeș, siDrobeta-TurnuSeverin.
Principalelerezultatepreconizate a fi atinse la sfârșitulproiectului:
- Desfasurareaprogramului de formareAntreprenor in economiasocialașicel de „Competentedigitale” pentru 120 persoane;
- Certificarea a minim 90% din grupultinta (108 persoane);
- Realizarea a celputin 60 planuri de afaceri;
- Angajarea a pana la 90 persoaneîncadrul SES.
- 21planuri de afaceriselectate - repartizarezonală: Jud Gorj - Valcea – 7 (si 4 in rezerva), Jud Arges - Dambovita – 7 (si 4 in rezerva), Jud Mehedinti - Dolj – 7 (si 4 in rezerva).
- Dezvoltaredurabila. Celputin 3 Planuri de Afaceriselectatepentrufinantareprinintermediulschemei de minimis, reprezentand 14%, vorpropuneactivitaticevorpromovasprijinireatranzitieicatre o economie cu emisiiscazute de dioxid de carbon sieficienta din punct de vedere al utilizariiresurselor.
- Inovare s ociala. Celputin 3 Planuri de Afaceriselectatepentrufinantareprinintermediulschemei de minimis, reprezentand 14%, vorpropuneactivitaticevorpromovainovareasociala
Grupultintaestecompus din minim 120 persoane care dorescsaînființezeîntreprinderisociale, cu varstapeste 25 ani.
Valoareafinanțăriiproiectului“Antreprenoriat Social - Progres, Echitate, Respect(ASPER)”,cofinanțat din Fondul Social European prinProgramulOperațional Capital Uman2014-2020este:10.385.907,16 lei. Valoareatotală a proiectului:12.259.080,30 lei
Date de contact:
AsociațiaPsihologilorGorjeni
Adresa:Strada TudorVladimirescu,Nr.36,Târgu Jiu,Gorj, Telefon/fax: 0253.213041Facebook:https://www.facebook.com/Psihologi Site:www.apsg.ro
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Editorial

13
Feb2020
Distrugerea României

Distrugerea României

Written byRomeo POPESCU

Cei care conduc destinele românești după 1989 pot fi  considerați trădători de țară. După asasinarea Ceaușeștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. Cum altfel explicați distrugerea sistematică a economiei, din ordinul și cu supervizarea celor...

Opinii

30
Ian2020
Virusomania tâmpește România

Virusomania tâmpește România

Written byMagda POPESCU

Știrile care vin din China sunt tot mai alarmante în ceea ce privește noul virus gripal descoperit acolo. Însă, în România, în loc să tratăm, la nivel public și informațional, această situație cu responsabilitate și discernământ, se titrează cât mai...